landscape, rainbow, tropical

Đức Chúa Trời Lập Giao Ước. Bài Số 12

Sáng Thế Ký 8:1-19 1 Vả, Đức Chúa Trời nhớ lại Nô-ê cùng các loài thú và súc vật ở trong tàu với người, bèn khiến một trận gió thổi ngang qua trên đất, thì nước dừng lại. 2 Các nguồn của vực lớn và các đập trên trời lấp ngăn lại; mưa trên trời …

Đức Chúa Trời Lập Giao Ước. Bài Số 12 Đọc Tiếp »