Về Chúng Tôi

Hội Thánh Của Đấng Christ - Định Hiệp

Trang thông tin về Hội Thánh Của Đấng Christ hình thành từ năm 2008. Nội dung gồm những bài học Kinh Thánh đơn giản dành cho mọi người.

Có thể bạn muốn tìm hiểu thêm:

Tiếng Nói Của Lẽ Thật
Học Kinh Thánh
Thư Viện VBI
Học Viện Kinh Thánh Việt Nam
Các Hội Thánh Đấng Christ
Sự Cứu Rỗi

Tại Sao Có Nhiều Hội Thánh?
Hội Thánh Đấng Christ – Định Hiệp

Scroll to Top