jesus, christ, god

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Ma Quỉ, Quỉ Sứ, Chúa Quỉ, Ma Môn, Tà Ma Và Satan

Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu Ma Quỉ cám dỗ. Ma-thi-ơ 4:1 Ma Quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, Ma-thi-ơ 4:5 Ma Quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước …

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Ma Quỉ, Quỉ Sứ, Chúa Quỉ, Ma Môn, Tà Ma Và Satan Đọc Tiếp »

god, jesus, apostles

TIẾP NHẬN SỰ CỨU RỖI BẰNG CÁCH NÀO? Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 4

Trong bài học này chúng ta sẽ nhận biết khi Tin Lành đã sẵn sàng và được rao ra bởi Các Sứ Đồ và Đức Thánh Linh thì tội nhân sẽ phải nghe và vâng phục Tin Lành như thế nào để được cứu. I.            THÔNG QUA NGƯỜI RAO GIẢNG TIN LÀNH. Vì ai kêu cầu …

TIẾP NHẬN SỰ CỨU RỖI BẰNG CÁCH NÀO? Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 4 Đọc Tiếp »

jesus, christ, god

Tin Lành Đến Với Loài Người Bằng Cách Nào? Bài Số 3

Trong bài học này với sự nhận biết về hiện trạng của loài người tội lỗi và giá trị của Tin Lành cho tia hy vọng của họ. Chúng ta muốn nhận biết làm thể nào tội nhân có thể tiếp cận đến tin tức tốt lành này. I.            Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. …

Tin Lành Đến Với Loài Người Bằng Cách Nào? Bài Số 3 Đọc Tiếp »

resurrection, cross, crucifixion

Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 2

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu ai đưa ra giải pháp cho hiện trạng vô vọng của loài người. Và giải pháp này có giá trị như thế nào đối với tội nhân. I.            NGUỒN GỐC SỰ CỨU RỖI TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI. Trong khi loài người phạm tội và lẫn trốn …

Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 2 Đọc Tiếp »

silhouette of man and woman standing beside cross during sunset

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 – Tin Lành Đấng Christ

Hãy cùng nhận biết về Tin Lành của Đấng Christ. Bài học này sẽ giúp chúng ta hiểu về tin dữ và tin lành. Vì sao chúng ta cần nghe tin lành và làm thể nào để được cứu. 1.     Tội Là Gì? Phạm Vào Lời Đức Chúa Trời Là Tội. Còn ai phạm tội tức …

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 – Tin Lành Đấng Christ Đọc Tiếp »

NGÀY SAU RỐT. PHẦN THƯỞNG VÀ HÌNH PHẠT ĐỜI ĐỜI

Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Ðêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây do chúng nó …

NGÀY SAU RỐT. PHẦN THƯỞNG VÀ HÌNH PHẠT ĐỜI ĐỜI Đọc Tiếp »

business, idea, growth

Những Người Được Sai Và Những Người Không Được Sai

Đức Chúa Trời là Đấng sai phái. Những tiên tri được sai và chịu sai. Những tiên tri giả kẻ không được sai và không chịu sai.  1. Thẩm Quyền Sai Phái (Đức Chúa Trời Cầm Quyền Sai Phái). Giê-hô-va Đức Chúa Trời có một và thật, Ngài tự có từ đầu tiên và hằng …

Những Người Được Sai Và Những Người Không Được Sai Đọc Tiếp »

man in black jacket walking on hallway

Trả Lời Về: Hội Thánh Đấng Christ. Các Hệ Phái Tin Lành Và Sự Khác Biệt

Vì sao có 1 Đức Chúa Trời 1 Đấng cứu rỗi 1 Đạo Tin Lành mà lại có nhiều giáo phái Tin Lành, hệ phái Tin Lành, nhiều Hội Thánh thành lập mang những tên gọi khác nhau, đường hướng khác nhau?Những hệ phái, Hội Thánh này khác biệt với Hội Thánh của Đấng Christ …

Trả Lời Về: Hội Thánh Đấng Christ. Các Hệ Phái Tin Lành Và Sự Khác Biệt Đọc Tiếp »

Loài Người Bị Đuổi Khỏi Vườn Êđen – Bài Số 8

1/ Người Nữ Bị Rủa sả. Sáng Thế Ký 3:16. Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con; sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. – Người nữ …

Loài Người Bị Đuổi Khỏi Vườn Êđen – Bài Số 8 Đọc Tiếp »

SỰ CHÂN THẬT VÀ SỰ GIẢ DỐI

1 Nhận Biết Đấng Chân Thật Và Sự Chân Thật. Loài người bắt nguồn từ nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng làm nên mọi vật do đó sự thật bắt nguồn từ nơi Đức Chúa Trời và chỉ từ nơi Ngài mà thôi. Thí dụ: một người mẹ sanh ra …

SỰ CHÂN THẬT VÀ SỰ GIẢ DỐI Đọc Tiếp »

Scroll to Top