resurrection, cross, crucifixion

Những câu kinh thánh nói về Đức Chúa Trời trong Tân Ước

Những câu kinh thánh nói về Đức Chúa Trời trong Tân Ước Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ma-thi-ơ 1:23 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách …

Những câu kinh thánh nói về Đức Chúa Trời trong Tân Ước Đọc Tiếp »