Hội Thánh Của Đấng Christ là gì?

Xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu rõ về Hội Thánh Của Đấng Christ là gì? Loạt bài này nhằm giúp quí vị nhận biết rõ kinh thánh đã nói gì về Hội Thánh Đấng Christ. Giăng 20:31 Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng …

Hội Thánh Của Đấng Christ là gì? Đọc Tiếp »