Bài Viết

god, jesus, apostles

TIẾP NHẬN SỰ CỨU RỖI BẰNG CÁCH NÀO? Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 4

Trong bài học này chúng ta sẽ nhận biết khi Tin Lành đã sẵn sàng và được rao ra bởi Các Sứ Đồ và Đức Thánh Linh thì tội nhân sẽ phải nghe và vâng phục Tin Lành như thế nào để được cứu. I.            THÔNG QUA NGƯỜI RAO GIẢNG TIN LÀNH. Vì ai kêu cầu …

TIẾP NHẬN SỰ CỨU RỖI BẰNG CÁCH NÀO? Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 4 Đọc Tiếp »

jesus, christ, god

Tin Lành Đến Với Loài Người Bằng Cách Nào? Bài Số 3

Trong bài học này với sự nhận biết về hiện trạng của loài người tội lỗi và giá trị của Tin Lành cho tia hy vọng của họ. Chúng ta muốn nhận biết làm thể nào tội nhân có thể tiếp cận đến tin tức tốt lành này. I.            Ý MUỐN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. …

Tin Lành Đến Với Loài Người Bằng Cách Nào? Bài Số 3 Đọc Tiếp »

resurrection, cross, crucifixion

Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 2

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu ai đưa ra giải pháp cho hiện trạng vô vọng của loài người. Và giải pháp này có giá trị như thế nào đối với tội nhân. I.            NGUỒN GỐC SỰ CỨU RỖI TỪ ĐỨC CHÚA TRỜI. Trong khi loài người phạm tội và lẫn trốn …

Tin Lành Đấng Christ – Bài Số 2 Đọc Tiếp »

silhouette of man and woman standing beside cross during sunset

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 – Tin Lành Đấng Christ

Hãy cùng nhận biết về Tin Lành của Đấng Christ. Bài học này sẽ giúp chúng ta hiểu về tin dữ và tin lành. Vì sao chúng ta cần nghe tin lành và làm thể nào để được cứu. 1.     Tội Là Gì? Phạm Vào Lời Đức Chúa Trời Là Tội. Còn ai phạm tội tức …

TIN DỮ CHO LOÀI NGƯỜI. BÀI SỐ 1 – Tin Lành Đấng Christ Đọc Tiếp »

NGÀY SAU RỐT. PHẦN THƯỞNG VÀ HÌNH PHẠT ĐỜI ĐỜI

Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Ðêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây do chúng nó …

NGÀY SAU RỐT. PHẦN THƯỞNG VÀ HÌNH PHẠT ĐỜI ĐỜI Đọc Tiếp »

Hội Thánh Của Đấng Christ là gì?

Xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu rõ về Hội Thánh Của Đấng Christ là gì? Loạt bài này nhằm giúp quí vị nhận biết rõ kinh thánh đã nói gì về Hội Thánh Đấng Christ. Giăng 20:31 Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng …

Hội Thánh Của Đấng Christ là gì? Đọc Tiếp »

god, jesus, apostles

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Sứ Đồ

Tên mười hai Sứ Đồ như sau nầy: Sứ Đồ thứ nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ; Ma-thi-ơ 10:2 Ấy đó là mười hai Sứ Đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của …

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Sứ Đồ Đọc Tiếp »

resurrection, cross, crucifixion

Những câu kinh thánh nói đến Tín Đồ và Trung Tín.

Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số Tín Đồ lên đến độ năm ngàn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:4 Vì trong Tín Đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:34 Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị …

Những câu kinh thánh nói đến Tín Đồ và Trung Tín. Đọc Tiếp »

jesus, christ, god

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Ma Quỉ, Quỉ Sứ, Chúa Quỉ, Ma Môn, Tà Ma Và Satan

Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu Ma Quỉ cám dỗ. Ma-thi-ơ 4:1 Ma Quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, Ma-thi-ơ 4:5 Ma Quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước …

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Ma Quỉ, Quỉ Sứ, Chúa Quỉ, Ma Môn, Tà Ma Và Satan Đọc Tiếp »

Scroll to Top