sunlight, fall, autumn

Những câu kinh thánh nói đến lẽ thật

Những câu kinh thánh nói đến lẽ thật Vậy, mấy người ấy đến, thưa Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là người thật, không lo sợ gì ai; vì thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi Lẽ Thật. Có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không? …

Những câu kinh thánh nói đến lẽ thật Đọc Tiếp »