Tác Giả: Trần Đức Đồng

Hầu việc Chúa tại Hội Thánh Đấng Christ - Định Hiệp từ 1984. Gây dựng và giảng dạy lẽ thật cho các Hội Thánh của Đấng Chirst. Giảng Viên của Học Viện Kinh Thánh Việt Nam (VBI).

solar system, sun, mercury-439046.jpg

Đức Chúa Trời Tạo Thành Trời Đất – Muôn Vật – Bài Số 3

* Sáng Thế Ký 1:1 ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. A/- BAN ĐẦU ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT. * Sáng Thế Ký 1:1 ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Như vậy Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng quyền năng Đức Chúa Trời tạo dựng …

Đức Chúa Trời Tạo Thành Trời Đất – Muôn Vật – Bài Số 3 Đọc Tiếp »

angel, divinity, silhouette-7162212.jpg

Đức Chúa Trời Đã Tạo Dựng Các Linh – Lucifer Phản Loạn! Bài Số 2

MỤC ĐÍCH: Trình bày quyền tể trị và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trong việc Ngài tạo dựng các Linh …việc đối xử với các Linh phản loạn. Bài này chỉ giúp làm sáng tỏ xuất xứ vai trò của các Linh và Tà Linh để có nhận biết căn bản. 1/- Đức …

Đức Chúa Trời Đã Tạo Dựng Các Linh – Lucifer Phản Loạn! Bài Số 2 Đọc Tiếp »

hand, faith, religion-6676763.jpg

Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào? Bài Số 1

Qua việc khảo sát – tra cứu – các lời kinh thánh (lời Đức Chúa Trời). Chúng tôi (kẻ tin theo Đức Chúa Jêsus Christ là con Đức Chúa Trời hằng sống) tổng hợp và trình bày những sự nhận biết qua việc đọc kinh thánh. Với mong muốn được làm công cụ nhỏ bé trong …

Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào? Bài Số 1 Đọc Tiếp »

Scroll to Top