Tác Giả: Trần Đức Đồng

Hầu việc Chúa tại Hội Thánh Đấng Christ - Định Hiệp từ 1984. Gây dựng và giảng dạy lẽ thật cho các Hội Thánh của Đấng Chirst. Giảng Viên của Học Viện Kinh Thánh Việt Nam (VBI).

sunlight, fall, autumn

Những câu kinh thánh nói đến lẽ thật

Những câu kinh thánh nói đến lẽ thật Vậy, mấy người ấy đến, thưa Ngài rằng: Lạy thầy, chúng tôi biết thầy là người thật, không lo sợ gì ai; vì thầy không xem bề ngoài người ta, nhưng dạy đạo Đức Chúa Trời theo mọi Lẽ Thật. Có nên nộp thuế cho Sê-sa hay không? …

Những câu kinh thánh nói đến lẽ thật Đọc Tiếp »

jesus, christ, god

Những câu kinh thánh nói đến Tin Lành

Những câu kinh thánh nói đến Tin Lành Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. Ma-thi-ơ 4:23 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin Lành nước Đức …

Những câu kinh thánh nói đến Tin Lành Đọc Tiếp »

jesus, st peter, storm

Những câu kinh thánh về Dấu Kỳ, Sự Lạ và Phép Lạ

Những câu kinh thánh về Dấu Kỳ, Sự Lạ và Phép Lạ giơ tay Ngài ra, để nhờ danh Đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, Phép Lạ và Dấu Kỳ. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:30 Bấy giờ, có nhiều Phép Lạ Dấu Kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; …

Những câu kinh thánh về Dấu Kỳ, Sự Lạ và Phép Lạ Đọc Tiếp »

banner, header, easter

Những câu kinh thánh trình bày về Đấng Christ

Những câu kinh thánh trình bày về Đấng Christ trong Tân ước dùng cho việc tham khảo Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ , con cháu Đa-vít và con cháu Áp-ra-ham. Ma-thi-ơ 1:1 Gia-cốp sanh Giô-sép là chồng Ma-ri; Ma-ri là người sanh Đức Chúa Jêsus, gọi là Christ . Ma-thi-ơ 1:16 Như vậy, từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít, …

Những câu kinh thánh trình bày về Đấng Christ Đọc Tiếp »

bible, blur, book

Những câu kinh thánh nói đến Kinh Thánh

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, Trở nên đá đầu góc nhà; Ấy là việc Chúa làm, Và là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao? Ma-thi-ơ 21:42 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì …

Những câu kinh thánh nói đến Kinh Thánh Đọc Tiếp »

notredame de paris, cathedral, monument

Những câu kinh thánh nói đến Hội Thánh

Những câu kinh thánh nói đến Hội Thánh Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.Ma-thi-ơ 16:18 Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội Thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì …

Những câu kinh thánh nói đến Hội Thánh Đọc Tiếp »

Sự Rủa Sả Loài Người – Lời Hứa Giải Cứu. Bài Số 7

SỰ RỦA SẢ LOÀI NGƯỜI PHẠM TỘI – LỜI HỨA GIẢI CỨU. Trong bài trước chúng ta được biết qua Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời diễn biến sự không vâng lời, sự phạm tội, của A-đam và Ê-va (loài người) qua đó chúng ta học được bài học như sau: 1/ – Satan …

Sự Rủa Sả Loài Người – Lời Hứa Giải Cứu. Bài Số 7 Đọc Tiếp »

jesus, christ, god

Adam Và Eva Không Vâng Đức Chúa Trời – 6

A-ĐAM VÀ Ê-VA KHÔNG VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI. Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa toàn năng đã làm mọi vật tốt đẹp. Ngài tạo nên loài người có sanh linh mà Ngài yêu thương nhất. Khi hoàn tất sự tạo dựng. Ngài công bố thiết lập thời kỳ yên nghỉ dành cho loài người …

Adam Và Eva Không Vâng Đức Chúa Trời – 6 Đọc Tiếp »

puzzle, heart, love

Đức Chúa Trời Thiết Lập Ngày Thứ Bảy – Lập Hôn Nhân. Bài Số 5

THIẾT LẬP – NGÀY THỨ BẢY, SỰ YÊN NGHỈ & HÔN NHÂN 1. Đức Chúa Trời Lập Ngày Thứ 7. Sáng Thế Ký 2:1-7 Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. 2 Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, …

Đức Chúa Trời Thiết Lập Ngày Thứ Bảy – Lập Hôn Nhân. Bài Số 5 Đọc Tiếp »

people, holding hands, sunset

Ai Tạo Dựng Loài Người? Bài Số 4

ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO DỰNG LOÀI NGƯỜI Trong các bài trước chúng ta được biết qua lời Đức Chúa Trời. Sự tự hữu hằng hữu và quyền phép tối cao của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất có ba ngôi. Đã tạo dựng các thiên sứ. Ngài đầy khôn ngoan thông …

Ai Tạo Dựng Loài Người? Bài Số 4 Đọc Tiếp »

Scroll to Top