bible, blur, book

Những câu kinh thánh nói đến Kinh Thánh

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh: Hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, Trở nên đá đầu góc nhà; Ấy là việc Chúa làm, Và là một sự lạ trước mắt chúng ta, hay sao? Ma-thi-ơ 21:42 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi lầm, vì …

Những câu kinh thánh nói đến Kinh Thánh Đọc Tiếp »

notredame de paris, cathedral, monument

Những câu kinh thánh nói đến Hội Thánh

Những câu kinh thánh nói đến Hội Thánh Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.Ma-thi-ơ 16:18 Nếu người không chịu nghe các người đó, thì hãy cáo cùng Hội Thánh, lại nếu người không chịu nghe Hội Thánh, thì …

Những câu kinh thánh nói đến Hội Thánh Đọc Tiếp »

Sự Rủa Sả Loài Người – Lời Hứa Giải Cứu. Bài Số 7

SỰ RỦA SẢ LOÀI NGƯỜI PHẠM TỘI – LỜI HỨA GIẢI CỨU. Trong bài trước chúng ta được biết qua Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời diễn biến sự không vâng lời, sự phạm tội, của A-đam và Ê-va (loài người) qua đó chúng ta học được bài học như sau: 1/ – Satan …

Sự Rủa Sả Loài Người – Lời Hứa Giải Cứu. Bài Số 7 Đọc Tiếp »

jesus, christ, god

Adam Và Eva Không Vâng Đức Chúa Trời – 6

A-ĐAM VÀ Ê-VA KHÔNG VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI. Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa toàn năng đã làm mọi vật tốt đẹp. Ngài tạo nên loài người có sanh linh mà Ngài yêu thương nhất. Khi hoàn tất sự tạo dựng. Ngài công bố thiết lập thời kỳ yên nghỉ dành cho loài người …

Adam Và Eva Không Vâng Đức Chúa Trời – 6 Đọc Tiếp »

puzzle, heart, love

Đức Chúa Trời Thiết Lập Ngày Thứ Bảy – Lập Hôn Nhân. Bài Số 5

THIẾT LẬP – NGÀY THỨ BẢY, SỰ YÊN NGHỈ & HÔN NHÂN 1. Đức Chúa Trời Lập Ngày Thứ 7. Sáng Thế Ký 2:1-7 Ấy vậy, trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. 2 Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, …

Đức Chúa Trời Thiết Lập Ngày Thứ Bảy – Lập Hôn Nhân. Bài Số 5 Đọc Tiếp »

people, holding hands, sunset

Ai Tạo Dựng Loài Người? Bài Số 4

ĐỨC CHÚA TRỜI TẠO DỰNG LOÀI NGƯỜI Trong các bài trước chúng ta được biết qua lời Đức Chúa Trời. Sự tự hữu hằng hữu và quyền phép tối cao của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất có ba ngôi. Đã tạo dựng các thiên sứ. Ngài đầy khôn ngoan thông …

Ai Tạo Dựng Loài Người? Bài Số 4 Đọc Tiếp »

solar system, sun, mercury-439046.jpg

Đức Chúa Trời Tạo Thành Trời Đất – Muôn Vật – Bài Số 3

* Sáng Thế Ký 1:1 ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. A/- BAN ĐẦU ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT. * Sáng Thế Ký 1:1 ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Như vậy Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng quyền năng Đức Chúa Trời tạo dựng …

Đức Chúa Trời Tạo Thành Trời Đất – Muôn Vật – Bài Số 3 Đọc Tiếp »

angel, divinity, silhouette-7162212.jpg

Đức Chúa Trời Đã Tạo Dựng Các Linh – Lucifer Phản Loạn! Bài Số 2

MỤC ĐÍCH: Trình bày quyền tể trị và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Trong việc Ngài tạo dựng các Linh …việc đối xử với các Linh phản loạn. Bài này chỉ giúp làm sáng tỏ xuất xứ vai trò của các Linh và Tà Linh để có nhận biết căn bản. 1/- Đức …

Đức Chúa Trời Đã Tạo Dựng Các Linh – Lucifer Phản Loạn! Bài Số 2 Đọc Tiếp »

hand, faith, religion-6676763.jpg

Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào? Bài Số 1

Qua việc khảo sát – tra cứu – các lời kinh thánh (lời Đức Chúa Trời). Chúng tôi (kẻ tin theo Đức Chúa Jêsus Christ là con Đức Chúa Trời hằng sống) tổng hợp và trình bày những sự nhận biết qua việc đọc kinh thánh. Với mong muốn được làm công cụ nhỏ bé trong …

Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào? Bài Số 1 Đọc Tiếp »

Scroll to Top