Trần Đức Đồng

text

Lời Đức Chúa Trời Đem Đến Sự Sống Đời Đời

Mathiơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ Miệng Đức Chúa Trời. Chúa cho biết có hai sự sống. Sự sống thuộc thể được duy trì bởi bánh(lương thực). Loài người hằng ngày phải ăn uống …

Lời Đức Chúa Trời Đem Đến Sự Sống Đời Đời Đọc Tiếp »

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ – Phần 2

SỰ TẠO DỰNG TỐT LÀNH LẦN THỨ NHẤT. Nhìn lại công cuộc tạo dựng ban đầu của trời đất. Muôn vật loài người sẽ thấy được tình yêu lớn lao Đức Chúa Trời dành cho loài người mà Ngài yêu thương. Sau 6 ngày tạo dựng sắm sẵn mọi sự tốt lành Đức Chúa Trời …

Vương Quốc Của Đức Chúa Trời Và Hội Thánh Của Đấng Christ – Phần 2 Đọc Tiếp »

hand, faith, religion-6676763.jpg

Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào? Bài Số 1

Qua việc khảo sát – tra cứu – các lời kinh thánh (lời Đức Chúa Trời). Chúng tôi (kẻ tin theo Đức Chúa Jêsus Christ là con Đức Chúa Trời hằng sống) tổng hợp và trình bày những sự nhận biết qua việc đọc kinh thánh. Với mong muốn được làm công cụ nhỏ bé trong …

Đức Chúa Trời Là Đấng Như Thế Nào? Bài Số 1 Đọc Tiếp »

Scroll to Top