Trả Lời Về: Hội Thánh Đấng Christ. Các Hệ Phái Tin Lành Và Sự Khác Biệt

man in black jacket walking on hallway

Vì sao có 1 Đức Chúa Trời 1 Đấng cứu rỗi 1 Đạo Tin Lành mà lại có nhiều giáo phái Tin Lành, hệ phái Tin Lành, nhiều Hội Thánh thành lập mang những tên gọi khác nhau, đường hướng khác nhau?
Những hệ phái, Hội Thánh này khác biệt với Hội Thánh của Đấng Christ đã thiết lập như thế nào?

 • Trên Thế Giới Này, Đạo Tin Lành Có Nhiều Hội Thánh Với Tên Gọi Khác Nhau? Vậy Là Sao ạ!
 • Trên Thế Giới Này…

Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời, đất và muôn vật. Từ ban đầu Ngài đã tạo dựng nên loài người sống trên đất này, và (chúng ta quen gọi là “Thế Giới Này” từ xưa đến nay). Mời xem bài: Số 3 Đức Chúa Trời Tạo Thành Trời Đất – Muôn Vật. Bài số 4 Ai Tạo Dựng Loài Người?

 • Đạo Tin Lành…

Như vậy, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên thế giới loài người Ngài là chủ cầm quyền trên thế giới này, Ngài bảo tồn duy trì thế giới này từ xưa cho đến nay. Từ ban đầu Ngài tạo nên thế giới tốt đẹp, tốt lành [Sáng Thế 1:31]. Mời xem bài số 5 Đức Chúa Trời Thiết Lập Ngày Thứ Bảy – Lập Hôn Nhân. .

Đức Chúa Trời thiết lập ngày thứ bảy. Đức Chúa Trời Đấng tạo hóa toàn năng đã làm mọi vật tốt đẹp. Ngài tạo nên loài người có sanh linh mà Ngài yêu thương nhất. Khi hoàn tất sự tạo dựng. Ngài công bố thiết lập thời kỳ yên nghĩ dành cho loài người nghĩa là bắt đầu thừa hưởng mọi điều tốt lành mà Ngài đã làm xong vì loài người. Ngài muốn họ được vui thích được hưởng phước. Ngài cũng vui khi thấy loài người được hưởng phước. Loài người đáng phải vâng lời Ngài luôn và đáng phải tôn kính nghe theo lời dặn của Ngài. Vì Ngài là chủ yêu thương họ đã cho họ tốt lành. Đức Chúa Trời cũng cảnh báo họ rằng nếu họ không vâng lời họ sẽ chết.

Vì không vâng lời Đức Chúa Trời loài người đã đánh mất đi điều tốt đẹp, tốt lành mà Đức Chúa Trời dành cho họ. Họ đã phạm tội và phải luôn sống trong khổ đau tuyệt vọng, đó là cái giá mà họ phải trả cho tội lỗi vì cớ sự công bình của Đức Chúa Trời đòi hỏi. (Mời xem bài số 6 Adam Và Eva Không Vâng Đức Chúa Trời ).

Đức Chúa Trời đã tạo nên mọi sự tốt lành và ban cho loài người mà Ngài yêu thương nhất được hưởng mãi mãi điều tốt lành đó, nhưng loài người đã đánh mất sự tốt lành đó. Vì nghe lời kẻ lừa dối là ma quỉ (Satan). Nghe theo tư dục (lòng mình, ý mình) và nghe theo, chiều theo ý của nhau (vì ngươi nghe theo vợ bỏ lời Chúa) [Sáng Thế Ký 3:17]. Loài người vô phương cách để nhận lại sự tốt lành của Đức Chúa Trời mà họ đã đánh mất. Cho dù họ có đưa ra rất nhiều phương cách và tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận. Đức Chúa Trời đã có phương cách giải cứu và chỉ chấp nhận những ai làm theo phương cách của Ngài.

Vì Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương loài người nên dầu loài người hết thảy phạm tội, xa cách Ngài và trôi dần đến sự chết. Thì Ngài Đấng yêu thương không vui về sự loài người phải chết nên Ngài có trương trình giải cứu loài người tội lỗi thoát khỏi hình phạt [Êxêchiên 18:32]. Ngài muốn loài người tin cậy nương dựa vào Ngài Đấng duy nhất có phương cách giải cứu toàn vẹn. Và ngay sau khi loài người phạm tội Đức Chúa Trời đã có lời hứa ban sự giải cứu. Đó là Tin Lành. Mời xem bài số 7 Sự Rủa Sả Loài Người – Lời Hứa Giải Cứu.

Và hứa ban Đấng giải cứu [Sáng Thế Ký 22:16-18]; [26:4-5]; [49:10], [Êsai 7:14]; [9:5-6]; [46:4-13]; [53:7-12], [Giêrêmi 23:5-6], [Êxêchiên 34:23-24]; [37:24], [Xachari 9:9], [Malachi 4:5-6], [Michê 7:18-20].

Lời hứa về Đấng giải cứu sẽ đến, luôn được nhắc đến bởi các Đấng Tiên Tri, và Đấng giải cứu sẽ làm thành, làm trọn phương cách giải cứu đại ý như sau:

Loài người phạm tội phải trả giá bằng sự chết [Rôma 6:23 vì tiền công của tội lỗi là sự chết]. Đức Chúa Trời định cho loài người phải nhờ huyết mà được sạch tội và sự chết đổ huyết của con Ngài là Jêsus Christ làm sạch mọi tội lỗi loài người, nhờ huyết đó họ được tha thứ [Hơbơrơ 9:22]. Mời bạn xem bài số 8 Loài Người Bị Đuổi Khỏi Vườn Êđen.

Loài người tội lỗi cần có thái độ đối với Đức Chúa Trời: nhận biết tội mình trước Đấng tạo hóa ăn năn tin cậy Đức Chúa Trời Đấng duy nhất giải cứu tội nhân bằng phương cách giải cứu duy nhất con Ngài là Jêsus Christ chịu chết đền tội, chuộc tội cho loài người. Mời xem bài số 9 Đức Chúa Trời Chấp Nhận Abên Người Vâng Lời – Khước Từ Cain Người Không Vâng Lời.

Qua Kinh Thánh từ A Đam cho đến Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã liên tục rao truyền ra lời hứa về Đấng giải cứu, hình bóng về phương cách của Đấng giải cứu điều đó được gọi là Tin Lành xưa kia [Rôma 1:1-3], [Galati 3:8-9]. Mời xem bài số 10 Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời Là Như Thế Nào?

Tới kỳ đã trọn nghĩa là lời hứa về Đấng giải cứu và phương cách giải cứu được thể hiện (thực hiện) thì Đức Chúa Jêsus đã được sanh ra. Trước khi Ngài thực hiện phương cách giải cứu (nghĩa là chịu đổ huyết, chết trên thập tự giá) thì Ngài đi khắp xứ Ysơraên rao giảng Tin Lành và Ngài công bố nước Đức Chúa Trời đã đến gần hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành [Mác 1:14-15] Ngài đến tìm và cứu kẻ bị mất [Luca 19:10]. Ngài đến gọi kẻ có tội để họ được cứu [Mác 2:17]. Ngài cũng lựa chọn Sứ Đồ môn đồ đi ra giảng cho mọi người phải ăn năn [Mác 6:12]. Ăn năn theo nghĩa Kinh Thánh đó là đồng ý với Đức Chúa Trời mình là tội nhân đáng chết và mình không có cách chi thoát chết. Khát khao sự công bình đến từ Đức Chúa Trời [Mathiơ 5:6]. Mong muốn và tin Đức Chúa Trời tha thứ giải cứu mình để mình được Đức Chúa Trời xưng công bình và bởi sự công bình mà được nhận lại (nhận lấy) điều tốt lành đã đánh mất vì cớ tội: [Giăng 3:36], [Rôma 3:21-26]; [10:4], [Tít 3:4-7].

 • Như vậy Tin Lành hay đạo Tin Lành có nghĩa sau:

Loài người không vâng lời Đức Chúa Trời, đã phạm tội và đánh mất sự tốt lành Đức Chúa Trời dành cho họ.

Đức Chúa Trời luôn rao truyền lời hứa giải cứu để loài người tin rằng Ngài là Đấng duy nhất ban cho họ sự giải cứu để họ nhận lại sự tốt lành.

Đến đúng kỳ [Galati 4:4-6], Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa Ngài sai con một Ngài là Jêsus Christ đến thế gian sanh ra bởi người nữ [Sáng Thế Ký 3:15] rao truyền lời hứa giải cứu sẽ được thực hiện bằng chính sự đổ huyết sự chết của con Ngài là Jêsus Christ để làm giá phải đền trả tội lỗi của tội nhân để chuộc họ ra khỏi tội, để nhận lại điều tốt đẹp mà khi còn mang tội thì không thể nhận được [Mathiơ 20:28], [Mác 10:45].

Khi Đức Chúa Jêsus chết và sống lại lời hứa giải cứu của Đức Chúa Trời đã được thực hiện và hoàn thành (trọn vẹn) và Đức Chúa Trời công bố phương cách giải cứu qua sự chết của con Ngài là duy nhất và đầy đủ (trọn vẹn). Tất cả mọi người phải tin vào cách giải cứu và Đấng giải cứu là Đấng Christ thì mới được nhận. Lời hứa ban sự sống đời đời (sự sống tốt lành) [Giăng 3:35-36].

 • Đạo Tin Lành – Đường lối tốt lành. Đạo có nghĩa là đường, đường lối dẫn đến sự tốt lành.

Trước khi Đấng Christ chết và sống lại loài người được nghe Tin tức tốt lành (Tin Lành) về Đấng giải cứu, phương cách giải cứu. Dầu nhơn đức tin vào lời hứu giải cứu họ vẫn chưa nhận được điều đã hứa. Vì Đấng giải cứu là Đấng Christ chưa đến và chưa làm trọn chức vụ giải cứu. [Hơbơrơ 11:39-40].

Chỉ khi Đấng Christ chịu chết và sống lại mọi sự mới được trọn [Giăng 19:28-30]. Đường dẫn loài người đến sự tốt lành mới được mở ra [Hơbơrơ 10:19-20], [Roma 3:20-25].

Chúng ta cần phải lưu ý rằng: những người tin vào Tin Lành xưa kia đều phải bước đi trong đức tin và sự vâng phục Đức Chúa Trời trong thời điểm mà Ngài muốn họ vâng phục (vâng lời).

Ví như A Bên tin và vâng phục Đức Chúa Trời trong việc dâng tế lễ bằng con chiên đầu lòng (Xem bài số 9 Đức Chúa Trời Chấp Nhận Abên Người Vâng Lời – Khước Từ Cain Người Không Vâng Lời).

Nô Ê tin và vâng lời Đức Chúa Trời đóng tàu làm mọi việc y như lời Đức Ghiêhôva đã phán dặn. Ápraham, Môi se …v/v. Cũng tin và vâng phục y như lời phán dặn. Mời xem bài số 11 Sự Hủy Diệt Thế Gian Bằng Nước Lụt. và bài: Nhận Biết Sự Dạy Dỗ Của Đức Chúa Trời.

Khi con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jêsus Christ đã làm xong chức vụ. Có nghĩa sự cứu chuộc bởi sự chết của Chúa đã được trọn vẹn [Hơbơrơ 5:9]. Thì Đức Chúa Trời giao cho Đấng Christ hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất. Đấng Christ sai các môn đồ, Sứ Đồ đi rao giảng Tin Lành mà Ngài đã làm trọn [Mathiơ 28:16-20], [Mác 16:15-20] và Các Sứ Đồ phải dạy những người tin theo đạo Tin Lành giữ hết cả mọi điều mà Ngài đã truyền cho họ tức là Đức Chúa Trời muốn loài người phải vâng lời Đấng Christ để được cứu, qua sự dạy dỗ của Các Sứ Đồ.

Hãy suy ra câu dạy kẻ tin giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền [Mathiơ 28:20], đồng nghĩa và giống như những người tin và làm theo y như Đức Ghiêhôva đã phán dặn. Thời xưa Các Sứ Đồ và môn đồ đã vâng lời Đức Chúa Jêsus Christ ra đi giảng đạo Tin Lành. Và khi có ai tin thì dạy họ giữ (vâng lời) hết cả mọi điều. Họ đã được ban năng quyền Thánh Linh để giảng đạo và làm vững đạo dạy mọi người tin giữ Đạo suốt cả cuộc đời họ và trước khi qua đời họ đã để lại sự giảng đạo Tin Lành và sự dạy giữ đạo làm mẫu mực cho các đời sau phải noi theo vâng lời đó là Kinh Thánh tân ước gồm 27 sách. Sự giảng đạo và dạy giữ đạo của Các Sứ Đồ là họ đã dạy hết cả mọi điều. Nghĩa là Tất Cả – Đầy Đủ – Trọn Vẹn – Rõ Ràng – Chắc Chắn – Mọi Điều Ích lợi. Hết Thảy – Không Giấu Điều Chi – Không Thêm – Không Bớt – Không Trễ Nãi – Không Chậm Trễ – Không Trì Hoãn. [Mathiơ 28:20], [Công Vụ Các Sứ Đồ 20:20,27], [2-Phierơ 1:12-15]; [3:1-2], [Giuđe 3], [Khải Huyền 22:18-19], [1-Timôthê 1:13]. [Galati 1:6-10 chỉ có một Tin Lành].

Sự Dạy Về Hội Thánh: họ, Các Sứ Đồ đã cho biết qua Kinh Thánh Đức Chúa Jêsus đã thiết lập Hội Thánh và đặt tên, gọi tên cho Hội Thánh là Hội Thánh Đấng Christ hay Hội Thánh của Đấng Christ. Những người nghe giảng Tin Lành tin theo được thêm vào Hội Thánh mà Ngài đã thiết lập. Mời xem bài: Hội Thánh Của Đấng Christ Là Gì? Và bài: Nhận Biết Sự Dạy Dỗ Của Đức Chúa Trời. .

Như vậy Đức Chúa Trời đã giao cho Đấng Christ công bố và dạy làm theo chỉ một đạo Tin Lành như trong Kinh Thánh Tân Ước cho tất cả mọi thời đại, và ai tin vâng theo như những gì đã chép thì được sự sống [Giăng 20:31], [1-Côrinhtô 15:1-2].

Đạo Tin Lành được rao truyền và dạy dỗ trong Kinh Thánh ai tin theo thì được thêm vào Hội Thánh mà Đấng Christ đã thiết lập. Tất cả những người tin Chúa thật sự trong thời Các Sứ Đồ đều thừa nhận họ là người được thêm vào, được ở trong Hội Thánh của Đấng Christ [Roma 16:16]. Chỉ khi họ ở địa phương nào thì gọi kèm theo tên địa phương đó [1-Têsalônica 1:1;14].

Chỉ có một Hội Thánh một thân thể [Êphêsô 4:4]. Đạo Tin Lành của Đấng Christ chỉ có một tên gọi cho Hội Thánh là Hội Thánh của Đấng Christ [Roma 15:18-19]; [16:16], [Mathiơ 16:15-18], [Công Vụ Các Sứ Đồ 2:41;47].

 • Hỏi: Đạo Tin Lành có nhiều Hội Thánh với tên gọi khác nhau? Vậy là sao ạ !

Đáp: như đã trình bày ở trên Đạo Tin Lành đến từ một Đức Chúa Trời. Được hoàn thành làm trọn bởi một Đấng chịu xức dầu là Jêsus Christ con một của Đức Chúa Trời hằng sống. Đấng Christ chỉ thành lập một Hội Thánh – gọi với chỉ một tên gọi là Hội Thánh Ta – tức Hội Thánh Đấng Christ. Tất cả những ai tin và vâng lời Ngài đều phải chịu một phép báp-têm, để được tha tội mình, và đều được nhận lãnh một Đức Thánh Linh đến từ Đức Chúa Trời. Được cho vào, thêm vào chỉ một Hội Thánh của Đấng Christ.

Họ đều được dạy dỗ và thực hành theo chỉ một Thánh Kinh Tân Ước (còn Thánh Kinh Cựu Ước, học hỏi nhận biết bổn tính Đức Chúa Trời để hết lòng kính sợ và vâng phục con Ngài).

Họ được một lời hứa được hưởng sự sống đời đời, họ được nhận làm con trong một nước thiên đàng chỉ một Cha trên trời và hưởng một cơ nghiệp trên trời. Các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội Đó, là Hội Thánh Đấng Christ.

 • Câu Hỏi: vì sao có nhiều Hội Thánh với tên gọi khác nhau?
 • Trả Lời: cho đến ngày hôm nay loài người nhận thấy có quá nhiều Hội Thánh khác nhau với những tên gọi khác nhau, với những sự dạy dỗ khác nhau.

Trước hết loài người phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng muôn vật. Ngài đầy Quyền Năng, Thông Sáng, Ngài là Đấng Thánh Khiết, Công Bình, Thành Tín, Ngài là Đấng chí cao, chủ tể, cầm quyền trên loài người, Ngài tạo nên loài người và dạy dỗ loài người. Ngài muốn họ lắng nghe Ngài. Ngài muốn họ yêu mến kính sợ Ngài. Ngài muốn họ luôn vâng lời Ngài. Ngài muốn họ hưỡng mãi điều tốt lành mà Ngài tạo dựng vì loài người mà Ngài yêu thương. Nhưng loài người từ A-Đam đến Đấng Christ đại đa số đã không tin và không vâng lời Ngài. Điều này Đức Chúa Trời định đó là phạm tội ác cùng Ngài. Hãy điểm lại những gì đã xảy ra:

Một số Thiên Sứ đã không vâng phục Đức Chúa Trời trở thành satan, ma quỉ. Xem bài số 2Đức Chúa Trời Đã Tạo Dựng Các Linh – Lucifer Phản Loạn!

A Đam và Êva không vâng lời phán dặn của Đức Chúa Trời là Cha của họ. Họ nghe lời xui dục của satan, họ muốn nghe và làm theo tư dục lòng mình. Xem bài số 6 Adam Và Eva Không Vâng Đức Chúa Trời – 6 .

Cain đã dâng của lễ theo ý riêng mình, không theo ý Đức Chúa Trời. Xem bài số 9 Cain Và Abên – Sự Vâng Lời Và Không Vâng Lời 9.

Dân Ysơraên đã không vâng lời Đức Chúa Trời truyền dạy qua Môi Se. Họ luôn muốn làm theo tư dục của lòng mình theo ý mình và ý của mọi người.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:12-13 “12Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính-sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính-mến và phục-sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, 13giữ các điều-răn và luật-lệ của Đức Giê-hô-va, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, để ngươi được phước?”

Họ hợp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt dây Giêrêmi 5:5 “5Tôi sẽ đến cùng những người sang-trọng mà nói với họ, vì họ biết rõ đường-lối của Đức Giê-hô-va, sự công-bình của Đức Chúa Trời mình… Song, những người nầy hợp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt dây!”.

Họ làm điều Ngài không phán dặn, bỏ điều Ngài phán dạy Lê Vi Ký 10:1-2 “1 Hai con trai A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư-hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va; ấy là điều Ngài không phán dặn họ. 2Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va.” 

Họ không muốn Đức Chúa Trời làm chủ làm vua của họ. Họ muốn giống như loài người cai trị lẫn nhau. Họ xin một Vua, họ phạm một sự ác lớn với Đức Chúa Trời. 1-Samuên 8:7 “7Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy nghe theo mọi lời dân-sự nói cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ-chối ngươi đâu, bèn là từ-chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai-trị chúng nó nữa.” 1-Samuên 12:12;17 “12Song thấy Na-hách, vua dân Am-môn, đến đánh các ngươi, các ngươi nói cùng ta rằng: Không được; phải có một vua cai-trị chúng tôi; mà thật Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã là Vua các ngươi. 17Ngày nay, há chẳng phải là mùa gặt lúa mì sao? Ta sẽ cầu-khẩn Đức Giê-hô-va; Ngài sẽ làm sấm-sét và mưa, để các ngươi biết và thấy mình đã phạm sự ác lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi vì đã xin một vua.”

Họ sợ ‘mích lòng’ loài người nên bỏ sự vâng lời Đức Chúa Trời mà chọn nghe theo lời, theo ý loài người.

1-Samuên 15:21-26 “21Nhưng dân-sự có chọn trong của-cướp, chiên và bò, là vật tốt nhứt về của đáng tận-diệt, đặng dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông tại Ghinh-ganh. 22Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của-lễ thiêu và của-lễ thù-ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; 23sự bội-nghịch cũng đáng tội bằng sự tà-thuật; sự cố-chấp giống như tội trọng cúng-lạy hình-tượng Bởi ngươi đã từ-bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ-bỏ ngươi không cho ngươi làm vua. 24Sau-lơ đáp cùng Sa-mu-ên rằng: Tôi có phạm tội. Tôi đã can-phạm mạng-lịnh Đức Giê-hô-va và lời của ông. Tôi sợ dân-sự, nên nghe theo tiếng của họ. 25Bây giờ, xin ông hãy tha tội tôi, trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. 26Sa-mu-ên nói cùng Sau-lơ rằng: Ta không trở lại cùng ngươi đâu; vì ngươi đã từ-bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ-bỏ ngươi, để ngươi chẳng còn làm vua của Y-sơ-ra-ên nữa.”

Và cứ như thế trải dài cho đến khi Đức Chúa Jêsus đến thế gian thì phần đông trong dân Ysơraên chỉ còn cái ‘tiếng’ theo Đạo Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus đã quở trách nặng nề vì việc theo Đạo của họ chỉ chú trọng làm theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Mathiơ 15:6-9 “ 6Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền-khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. 7Hỡi kẻ giả-hình! Ê-sai đã nói tiên-tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: 8 Dân nầy lấy môi-miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. 9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô-ích, Vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra”.

Mác 7:13 “ 13dường ấy, các ngươi lấy lời truyền-khẩu mình lập ra mà bỏ mất lời Đức Chúa Trời. Các ngươi còn làm nhiều việc khác nữa giống như vậy”.

Và cách theo Đạo như vậy Chúa Jêsus gọi là đang làm theo ma quỉ, ưa muốn làm theo ý riêng mình. Thay vì, họ phải tuyệt đối làm theo ý Đức Chúa Trời Giăng 8:41-45 “41Các ngươi làm công-việc của cha mình. Chúng nói rằng: Chúng tôi chẳng phải là con ngoại-tình; chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời. 42Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ví bằng Đức Chúa Trời là Cha các ngươi thì các ngươi sẽ yêu ta, vì ta bởi Đức Chúa Trời mà ra và từ Ngài mà đến; bởi chưng ta chẳng phải đã đến tự mình đâu, nhưng ấy chính Ngài đã sai ta đến. 43Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. 44Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. 45Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta.”

Đức Chúa Jêsus cũng nói trước rằng càng về cuối kỳ sau rốt càng có nhiều Christ giả, Tiên Tri giả, Sứ Đồ giả, giáo sư giả.

Mathiơ 24:11;24 “11Nhiều tiên-tri giả sẽ nổi lên và dỗ-dành lắm kẻ. 24Vì nhiều christ giả và tiên-tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ-dành chính những người được chọn.”

Mác 13:6;22-23 “6Có nhiều kẻ sẽ lấy danh ta mà đến, xưng rằng: Chính ta là Đấng Christ! Họ sẽ dỗ-dành nhiều người. 22Những christ giả, tiên-tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu lạ phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng dỗ-dành chính những người được chọn. 23Hãy giữ lấy, ta đã nói trước cho các ngươi cả.”

Lu Ca 21:8 “8Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám-dỗ; vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì-giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ”.

2-Timôthê 4:3-4 “3Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ  ham nghe những lời êm tai, theo tư-dục mà nhóm-họp các giáo-sư xung-quanh mình, 4bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.”

2-Phierơ 2:1-3 “1 Dầu vậy, trong dân-chúng cũng đã có tiên-tri giả, và cũng sẽ có giáo-sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy-phá thình-lình. 2Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông-tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm-pha. 3Họ sẽ bởi lòng tham mình, lấy lời dối-trá khoét anh em; nhưng sự kêu án nghịch cùng họ đã nghị-định từ lâu nay, và sự hư-mất của họ chẳng ngủ”.

Như vậy chỉ vì muốn làm theo tư dục lòng mình, ý mính mà phần đông những nhóm người theo Đạo Tin Lành đã tự lập ra những (nhiều) Hội Thánh khác nhau. Tự đặt những (nhiều) tên gọi Hội Thánh khác nhau. Tự đặt ra những tín lý, những điều răn, điều lệ, điều luật, giáo luật và hiến chương khác nhau …v/v.

Như vậy Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã đặt làm Vua của Hội Thánh – làm Đầu của Hội Thánh – làm Chủ Hội Thánh – làm Cha của Hội Thánh – làm Chồng của Hội Thánh. Ngài có chấp nhận những Hội Thánh do loài người lập nên, có chấp nhận người ta đem sự dạy dỗ – điều răn – điều lệ thêm vào sự dạy dỗ – điều răn – luật pháp của Ngài hay không??? Có chấp nhận người ta pha trộn cách thờ lạy của loài người chung với cách của Ngài không??? Chắc chắn là không !!!

Dẫn chứng:

A-Đam dầu vâng lời Ngài ăn nhiều loại trái cây được phép ăn, nhưng chỉ vì nghe lời vợ ăn trái cây mà Ngài dạy chớ ăn. Đức Chúa Trời không chấp nhận A-Đam. Cho dù A-Đam có lý luận theo sự khôn ngoan của mình rằng:

Người nữ ‘mà’ Chúa ‘đã để’ gần bên tôi (Sáng Thế Ký 3:13) cho tôi trái cây đó. Ý ông muốn đổ lỗi tại Chúa tạo nên người nữ, tại Chúa đã để gần bên tôi. Tôi nào có hái, người nữ ấy cho tôi.

Ngày nay người ta cũng lý luận như vậy. Tại Chúa đã tạo nên những Mục Sư – Giáo Sư – Giám Mục – Tiên Tri – Sứ Đồ, họ đã học Đạo Tin Lành của Chúa, họ đã truyền giáo, họ đã cùng chúng tôi lập ra Hội Thánh – điều răn – điều lệ – sự dạy dỗ. Họ cho chúng tôi vào Hội Thánh của họ hứa rằng: ‘ở trong Hội Thánh này làm theo điều răn sự dạy dỗ này chẳng chết đâu’.

Tất cả những ai đọc Kinh Thánh đều biết lời Chúa phán Mathiơ 15:8-9 dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm, sự chúng thờ lạy ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.

Như vậy Chúa cho thấy tất cả những Hội Thánh nào có sự dạy, có những điều răn bởi con người đặt ra dầu sự dạy hay điều răn của họ nhằm mục đích thờ lạy Chúa, Ngài cũng không chấp nhận (vô ích).

Hậu quả A-Đam phải mang khi làm điều trái ý Chúa, hậu quả của kẻ dẫn đưa và người được dẫn dắt đều như nhau Mathiơ 15:14 “14Hãy để vậy: Đó là những kẻ mù làm người dẫn-đưa; nếu kẻ mù dẫn-đưa kẻ mù, thì cả hai sẽ cùng té xuống hố”.

Chúa cho biết chỉ có Ngài là sự sáng đã đến thế gian dạy dỗ và dẫn đưa tất cả loài người mù lòa đến cùng Đức Chúa Trời (Giăng 12:46-48 46Ta là sự sáng đã đến thế-gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối-tăm nữa. 47Lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng-giữ, ấy chẳng phải ta xét-đoán kẻ đó; vì ta đến chẳng để xét-đoán thế-gian, nhưng để cứu-chuộc. 48Người nào bỏ ta ra và không nhận-lãnh lời ta, đã có kẻ xét-đoán rồi; lời ta đã rao-giảng, chính lời đó sẽ xét-đoán họ nơi ngày sau-cùng.)

Như vậy loài người là tội lỗi – mù tối lại có thể tự dẫn mình và người khác được sao? Sự tối và sự sáng có hòa hiệp được chăng? Điều dạy dỗ của Đức Chúa Trời và sự dạy dỗ điều răn của loài người có giá trị ngang nhau không? Dẫn chứng: chuyện Cain.

Cain tin có Đức Chúa Trời là đúng. Cain dâng của lễ cho Đức Chúa Trời là đúng, ngày xưa đó là cách thờ lạy của Đức Chúa Trời. Vì sao Đức Chúa Trời không chấp nhận Cain? Chỉ vì Cain thờ lạy Chúa bằng cái cách mà ông tự nghĩ ra, tự đặt ra thế cho cách thờ lạy mà Chúa phán dạy ông, ông đã vâng lời 2/3 bỏ hẳn 1/3 và thêm cách của mình vào 1/3. Có thể ông nghĩo rằng chỉ có con chiên đầu lòng làm của lễ thôi sao? Thổ sản do chính tay mình làm ra cũng tốt đẹp lắm chứ! Mình sẽ chọn những thổ sản to nhất, ngon nhất, đẹp nhất và thật nhiều để dâng làm của lễ. Ông đinh ninh rằng với sáng kiến của mình Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng nhận của lễ và khen mình là có lòng nhiệt tình sốt sắng khôn ngoan tiến bộ. Đức Chúa Trời không đẹp lòng nhận của lễ của Cain. Vì Ngài chỉ đẹp lòng khi Cain vâng theo lời phán dặn của Ngài, vâng lời Ngài 1-Samuên 15:22 “22Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của-lễ thiêu và của-lễ thù-ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực;”. Vì điều đó nói lên lòng yêu mến kính sợ Ngài Giăng 14:21 “21Ai có các điều răn của ta và vâng-giữ lấy, ấy là kẻ yêu-mến ta; người nào yêu-mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta”.

Một số đông dân Ysơraên đã làm như Cain và ngày nay một số đông những người theo Đạo Tin Lành cũng làm như Cain. Họ nghĩ rằng họ có lòng sốt sắng về Đức Chúa Trời họ được học thông Đạo lý. Có sự khôn ngoan thông sáng có sự khéo léo trong rao giảng cũng như trong điều hành Hội Thánh, họ đề ra nhiều phương pháp rao giảng và quản lý giáo hội làm cho Hội Thánh của họ được phát triển rộng khắp và trở nên giàu có. Họ đinh ninh rằng với lòng sốt sắng với phương cách tốt nhất mà họ nghĩ ra với nhiệt tình làm việc và dâng hiến nhiều nhất và hơn thế nữa ngày càng có nhiều người vào trong giáo hội của họ thì Đức Chúa Trời – Đấng Christ sẽ chấp nhận họ. Họ nghĩ rằng điều quan trọng là kết quả có nhiều người theo Đạo chứ không coi trọng là dùng phương cách gì? Và người theo Đạo theo cách của họ có được cứu không? Hãy nhìn xem Nô-ê và loài người đương thời ông trừ gia đình Nô-ê thì cả tỷ người lúc bấy giờ chỉ sống theo ý tưởng của lòng họHơbơrơ 1:1 “1 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách,” nói rằng Đức Chúa Trời phán dạy tổ phụ nhiều lần nhiều cách nhưng họ không muốn làm theo sự phán dạy của Đức Chúa Trời họ chỉ muốn làm theo ý tưởng ý riêng mình như tổ phụ Cain của họ vậy.

Như tổ A-Đam nghe theo lời vợ, như Êva nghe tư dục lòng mình và nghe lời ma quỉ. Như ý tưởng ý riêng của dân Ysơraên và A-Rôn đã chiều theo đặt sự vinh hiển tôn trọng của Đức Ghêhôva vào tượng con bò vàng. Ngài gọi họ khi làm như vậy là Dân bại hoại bỏ Đạo ta truyền dạy [Xuất Êdiptô Ký 32:4-9] “4 người nhận lấy nơi tay họ, và dùng đục làm thành một bò con đúc. Dân chúng nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên! Nầy là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 5 A-rôn thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó; đoạn, người la lên rằng: Sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va! 6 Sáng mai dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và lễ thù ân; ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. 7 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ê-díp-tô đã bại hoại rồi, 8 vội bỏ đạo ta truyền dạy, đúc một con bò tơ, mọp trước tượng bò đó và dâng của lễ cho nó mà nói rằng: Hỡi Y-sơ-ra-ên! Đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ê-díp-tô! 9 Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: Ta đã xem thấy dân nầy, kìa là một dân cứng cổ.”

Cả tỷ người trong thời Nô-ê trong đó có số không tin Đức Chúa Trời Ngài gọi là kẻ bại hoại [Thi Thiên 53:1] “1 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành”. Có số tin Đức Chúa Trời nhưng thờ lạy Ngài theo cách của mình bởi ý riêng, ý tưởng của mình nghĩ ra. Họ sốt sắng làm thành điều đó. Họ dâng hiến nhiều của quý giá. Họ nhiệt tình vui vẻ dâng của lễ thiêu của lễ thù ân. Có lẽ họ nghĩ rằng chỉ bởi lòng thật thà muốn tôn thờ, thờ một cách nhiệt tình sốt sắng – hoan hỉ thờ lại trước một biểu tượng chỉ đến niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Thì Ngài sẽ chấp nhận.

Đức Chúa Trời không chấp nhận như vậy Ngài gọi loài người trong thời Nô-ê là bại hoại và trong thời Môi Se những người tôn thờ Đức Ghiêhôva qua con bò vàng là bại hoại [Phục Truyền Luật Lệ Ký 9:12] “12 Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy đứng dậy, mau mau xuống khỏi đây, vì dân mà ngươi đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô đã tự bại hoại, vội bỏ đạo của ta đã truyền cho, mà chế cho mình một tượng đúc”. Dân Ysơraên đã tin và vâng lời Đức Chúa Trời làm lễ vượt qua [Xuất Êdiptô Ký 12:28] “28 Dân Y-sơ-ra-ên bèn cúi đầu lạy, rồi đi, làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn”. Họ cũng tin và vâng lời Đức Chúa Trời ra đi khỏi Êdíptô hành trình vào đất hứa [Xuất Êdiptô Ký 12:50] “50 Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Y-sơ-ra-ên, tùy theo quân đội, ra khỏi xứ Ê-díp-tô”. Nhưng họ đã không vâng lời theo cách tôn thờ Đức Chúa Trời họ đã vâng lời làm theo 2/3 bỏ hẳn sự truyền dạy Đạo lý về sự thờ phượng 1/3, thêm vào sự thờ phượng bằng cách của mình 1/3. 

Như vậy tất cả những người không tin Đức Chúa Trời, tất cả những người tin có Đức Chúa Trời nhưng tin và thờ lạy Ngài theo ý tưởng loài người – theo sự khôn ngoan của loài người, theo cách thức loài người theo điều răn, qui định, điều luật, điều lệ, hiến chương của loài người thiết lập Hội Thánh thêm vào Hội Thánh, đặt tên Hội Thánh, thế tên đã đặt cho Hội Thánh, thêm vào, bớt đi sự thờ phượng và tổ chức, thêm vào sự dạy dỗ của Chúa, bớt đi sự dạy dỗ. Vừa đi trong đường lối Chúa vừa xây hướng qua bên hữu, bên tả, bắt chước theo phương cách loài người làm theo đời này [Rôma 12:1-3 “1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. 2 Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. 3 Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh emchớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người.”]. Họ sẽ phải đứng trước cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời cho dù họ là số đông.

[Mathiơ 7:13] “13 Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.” ; [22:1-14] “1 Đức Chúa Jêsus lại phán ví dụ cùng chúng nữa, rằng: 2 Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình. 3 Vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến. 4 Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng: Hãy nói với người được mời như vầy: Nầy ta đã sửa soạn tiệc rồi; bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới. 5 Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình; kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán; 6 còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chửi và giết đi. 7 Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, và đốt phá thành của họ. 8 Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng:Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó. 9 Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc. 10 Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc. 11 Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, 12 thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh. 13 Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng: Hãy trói tay chân nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. ““14Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.”

Công việc xây dựng (nhà, Hội Thánh) của họ sẽ bị sụp đổ không được Đức Chúa Trời thừa nhận vì xây trên cát (tức là xây dựng Hội Thánh bởi ý muốn phương cách của loài người) chứ không bởi ý muốn hay phương cách của Đức Chúa Trời đã từng dạy bởi Đấng Christ [Mathiơ 7:15-29 “15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? 17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. 18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. 19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. 20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. 21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! 24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. 25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. 26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. 28 Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; 29 vì Ngài dạy như là có quyền, chớ không giống các thầy thông giáo.”].

Còn tổ phụ Nô-ê cùng người nhà ông dù chỉ có rất ít người nhưng vẫn cứ trung tín bước đi sống theo làm theo phương cách của Đức Chúa Trời chỉ dạy. Đức Chúa Trời xưng công bình cho ông, gọi ông là người trọn vẹn đồng đi cùng Ngài, ông là thầy giảng Đạo công bình của Chúa. Giảng Đạo công bình là:

 • 1. Nhận lấy Đạo Đức Chúa Trời công bình truyền cho để giảng cho muôn dân hầu cho họ nhận thấy ăn năn bỏ đường riêng ý riêng mình. Nghe theo làm theo sự phán dạy của Ngài mà được tha thứ, được xưng công bình.
 • 2. Cách nhận Đạo – giảng Đạo – giữ Đạo của ông được xưng là công bình. Cho dù có ít người tin theo để được cứu là chỉ có 8 người, ông vẫn trung tín không sáng kiến, cải tiến sữa đổi, thêm bớt. Ông đã nói và làm y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. [Sáng Thế Ký 6:22; 7:5] “22 Nô ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. 7:5 5 Đoạn, Nô-ê làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình.”, [2-Phierơ 2:5] “5 nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian ác nầy, chỉ gìn giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công bình, với bảy người khác mà thôi;”. Đạo đến từ Đức Chúa Trời thể nào thì giảng ra thể ấy … [2-Côrinhtô 2:17 “17 Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ”].

Như vậy qua Kinh Thánh chúng ta nhận biết một số các trường hợp để nhận biết bổn tính Đức Chúa Trời.

 • Sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời cho A-Đam và Êva ‘đủ để’ A-Đam và Êva hưỡng mãi mọi sự tốt đẹp.
 • Hành động của A-Đam và Êva bỏ lời phán dặn của Đức Chúa Trời nghe theo ma quỉ, nghe lời nhau nghe theo tư dục (ý riêng lòng mình) ‘đủ để’ đánh mất điều tốt đẹp (tốt lành) Đức Chúa Trời dành cho họ. Thêm vào đó họ phải mang lấy hình phạt (sự chết – cơn thịnh nộ Đức Chúa Trời).
 • Sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời cho Cain và A-bên đủ để Cain và A-bên vâng theo để được tha tội và được xưng công bình, A-bên đã được như vậy.
 • Hành vi bỏ hẳn của lễ Đức Chúa Trời truyền dạy thay vào bằng một của lễ khác ‘đủ để’ Cain phải mang án phạt (Đức Chúa Trời không chấp nhận).

Đạo công bình Đức Chúa Trời truyền dạy cho Hênóc và Nô-ê ‘đủ để’ cho những người đương thời đó nhận được sự tha thứ và được xưng công bình như gia đình Nô-ê và Hênóc.

Hành vi từ chối không tin theo Đạo công bình của Đức Chúa Trời được truyền ra bởi Hênóc và Nô-ê ‘đủ để’ mang lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và bị hủy diệt bằng nước.

Đạo Đức Ghiêhôva phán dạy Ápraham ‘đủ để’ Ápraham giữ và dạy nội nhà mình. Để ông được phước và được lời hứa sẽ nên nguồn phước cho nhân loại [Sáng Thế Ký 15:5-6 “5 Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. 6 Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người”]; [18:17-19 “17 Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Áp-ra-ham điều chi ta sẽ làm sao? 18 Vì Áp-ra-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh; các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. 19 Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham”]; [22:16-18 “16 Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi thì ta lấy chánh mình ta mà thề rằng 17 sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. 18 Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước”]; [26:4-5 “4 Ta sẽ thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, sẽ cho họ các xứ nầy; hết thảy dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước; 5 vì Áp-ra-ham đã vâng lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lịnh, luật và lệ của ta. “].

Sự phán dạy bởi Thiên Sứ của Đức Chúa Trời đủ để cho Lót cùng 3 người trong gia đình ông được cứu khỏi sự hủy diệt Sô-đôm.

Sự không nghe lời của vợ Lót “quay ngó lại đằng sau” ‘đủ để’ vợ Lót không được cứu bị hóa ra tượng muối. [Sáng Thế Ký 19:17;26 “17 Vả, khi hai thiên sứ dẫn họ ra khỏi rồi, một trong hai vị nói rằng: Hãy chạy trốn cứu lấy mạng, đừng ngó lại sau và cũng đừng dừng bước lại nơi nào ngoài đồng bằng; hãy chạy trốn lên núi, kẻo phải bỏ mình chăng. 26 Nhưng vợ của Lót quay ngó lại đằng sau mình, nên hóa ra một tượng muối.”].

Đạo Đức Ghiêhôva phán dạy dân Ysơraên qua Môi Se đủ để họ được phước trong đời này và đời sau. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:12;15 “12 Vậy, hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, 15 Chỉn Đức Giê-hô-va ưa đẹp các tổ phụ ngươi và yêu mến; rồi trong muôn dân, Ngài đã chọn dòng dõi họ, tức là các ngươi, y như các ngươi thấy ngày nay”]

Ngài luôn nhắc nhở họ cẩn thận làm theo y như lời đã phán dặn. Chớ thêm chi và đừng bớt chi chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả bỏ điều Ngài phán dặn làm điều Ngài không phán dặn. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:1-2 “1 Hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe những mạng lịnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi; hãy làm theo, để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được. 2 Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. “]; [5:32 “32 Vậy, các ngươi khá cẩn thận làm theo, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã phán dặn các ngươi; chớ xây qua bên hữu, hoặc qua bên tả.”]; [28:13-14 “Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.”].

Việc làm của dân Ysơraên thờ lạy Đức Chúa Trời qua con bò vàng là bỏ Đạo Đức Chúa Trời. là thêm vào, bớt đi. Việc làm đó ‘đủ để’ mang lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và 3.000 người đã phải chết vì việc này. Xuất Êdiptô Ký 32:28;35 “28Dân Lê-vi bèn làm y như lời Môi-se; trong ngày đó có chừng ba ngàn người bị chết. 35Đức Giê-hô-va hành-phạt dân-sự là vậy, vì dân-sự phạm về tượng bò vàng mà A-rôn đã làm ra”.

Hai con trai A-Rôn bị lửa đốt chết vì đã làm điều Ngài không phán dặn Lê Vi Ký 10:1-2 “1 Hai con trai A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư-hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va; ấy là điều Ngài không phán dặn họ. 2Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va.” Và trải qua quá trình trong đồng vắng cho đến khi vào trong đất hứa, họ vẫn cứ bội nghịch không có lòng tin và vâng phục Đức Chúa Trời luôn có lòng cố chấp cứng cổ đòi làm và làm theo lòng mình ý mình hơn là bước đi trong đức tin đặt nơi Đức Chúa Trời luôn trở lòng bỏ điều Đức Chúa Trời truyền dạy lấy công việc của tay mình mà chọc Đức Chúa Trời nổi giận đến nỗi Môi Se trước khi qua đời đã cảnh báo dân Ysơraên rằng: Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:27-29 “ 27vì ta biết tánh bội-nghịch và cứng cổ của ngươi. Nầy ngày nay, lúc ta còn sống với các ngươi, các ngươi đã phản-nghịch cùng Đức Giê-hô-va; huống chi sau khi ta qua đời! 28Hãy nhóm-hiệp những trưởng-lão của các chi-phái và quan cai các ngươi lại gần ta; ta sẽ cho họ nghe những lời nầy nơi lỗ tai, và ta bắt trời cùng đất làm chứng nghịch cùng họ. 29Vì ta biết rằng, sau khi ta qua đời, các ngươi hẳn sẽ bại-hoại, trở bỏ đường ta đã truyền dạy cho các ngươi; trong ngày sau rốt, tai-họa sẽ xông-hãm các ngươi, bởi các ngươi làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy những công-việc của tay mình mà chọc Ngài nổi giận.”

Kinh Thánh cũng cho biết sự bội nghịch đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp tội trng như thờ lạy hình tượng 1-Samuên 15:22-23 “22Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của-lễ thiêu và của-lễ thù-ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực; 23sự bội-nghịch cũng đáng tội bằng sự tà-thuật; sự cố-chấp giống như tội trọng cúng-lạy hình-tượng Bởi ngươi đã từ-bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Ngài cũng từ-bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.”

Cứ như thế dân Ysơraên cho đến đời Giăng báp típ phần đông vẫn bội nghịch, cố chấp vẫn cứ thích làm theo điều bởi người ta đặt ra để thờ lạy Đức Chúa Trời thế cho những điều Đức Chúa Trời phán dạy đến nỗi Tiên Tri Giăng nói họ là dòng dõi rắn lụcMathiơ 3:7-10 “7Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép báp-têm mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng-dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? 8Vậy, các ngươi hãy kết-quả xứng-đáng với sự ăn-năn, 9và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; vì ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được. 10Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm.” Đức Chúa Jêsus cũng gọi họ là dòng dõi rắn lục Mathiơ 12:34 “34Hỡi dòng-dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy-dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra.” Chúa nói, Êsai nói Tiên Tri về dân nầy là phải lắm Mathiơ 15:6-9 “ 6Như vậy, các ngươi đã vì lời truyền-khẩu mình mà bỏ lời Đức Chúa Trời. 7Hỡi kẻ giả-hình! Ê-sai đã nói tiên-tri về các ngươi phải lắm, mà rằng: 8 Dân nầy lấy môi-miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. 9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô-ích, Vì chúng nó dạy theo những điều-răn mà chỉ bởi người ta đặt ra”.

Họ sốt sắng theo ý riêng không chịu phục Đức Chúa Trời Rôma 10:1-4 “1 Hỡi anh em, sự ước-ao trong lòng tôi và lời tôi vì dân Y-sơ-ra-ên cầu-nguyện cùng Đức Chúa Trời, ấy là cho họ được cứu. 2Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt-sắng về Đức Chúa Trời, nhưng lòng sốt-sắng đó là không phải theo trí-khôn. 3Bởi họ không nhận-biết sự công-bình của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công-bình riêng của mình, nên không chịu phục sự công-bình của Đức Chúa Trời; 4vì Đấng Christ là sự cuối-cùng của luật-pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công-bình”.

Họ tưởng rằng làm theo lòng sốt sắng là hầu việc Đức Chúa Trời Giăng 16:1-3 1 Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi khỏi vấp-phạm. 2Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội; vả lại, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. 3Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng không biết ta nữa.”

Chúa dạy cách theo Đạo Đức Chúa Trời của họ là họ đang theo Đạo của họ, của ma quỉ chứ không phải theo Đức Chúa Trời Mathiơ 16:6;12 “6Đức Chúa Jêsus phán cùng môn-đồ rằng: Hãy giữ mình cẩn-thận về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. 12Bấy giờ môn-đồ mới hiểu rằng Ngài chẳng bảo giữ mình về men làm bánh, nhưng về đạo của người Pha-ri-si và Sa-đu-sêGiăng 8:43-44 “43Tại sao các ngươi không hiểu lời ta? Ấy là bởi các ngươi chẳng có thể nghe được đạo của ta. 44Các ngươi bởi cha mình, là ma-quỉ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên sự ưa-muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối.”

Họ sốt sắng đi giảng Đạo và dạy giữ Đạo nhưng với phương cách của họ. Họ chỉ dẫn người ta vào Đạo mình tức Đạo của họ chứ không thể vào Đạo của Đức Chúa Trời để hưởng thiên đàng. Và họ bị tăm tối không thể nhận biết ra rằng họ đang làm công việc trái ngược trên danh nghĩa là đi mở nước thiên đàng cho người ta vào. Nhưng Đấng làm chủ thiên đàng nói rằng họ đang đóng nước thiên đàng trước mặt người ta. Họ đang làm việc ngăn trờ người ta vào. Họ đào tạo thế hệ sau họ có năng lực để chắc chắn nhận lấy địa ngục gấp hai lần họ. Họ là kẻ mù hăng hái dẫn đường Mathiơ 23:12-16 “12Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. 13Khốn cho các ngươi, thầy thông-giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả-hình! Vì các ngươi đóng nước thiên-đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn-trở. 15Khốn cho các ngươi, thầy thông-giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả-hình! Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa-ngục gấp hai các ngươi. 16Khốn cho các ngươi, là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng: Nếu người nào chỉ đền-thờ mà thề, thì không can chi; song chỉ vàng của đền-thờ mà thề, thì phải mắc lời thề ấy.”

Hình ảnh – quá trình – sự kiện – bài học của dân Ysơraên mà chúng ta điểm qua cũng là hình ảnh – quá trình – sự kiện – bài học cho dân tin Chúa Jêsus Christ ngày nay (từ Đấng Christ cho đến nay).

1-Côrinhtô 10:1-11 “1 Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ-phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, 2chịu Môi-se làm phép báp-têm trong đám mây và dưới biển, 3ăn một thứ ăn thiêng-liêng; 4và uống một thứ uống thiêng-liêng; vì họ uống nơi một hòn đá thiêng-liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. 5Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. 6Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình-dục xấu, như chính tổ-phụ chúng ta đã buông mình. 7Cũng đừng thờ hình-tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi-giỡn. 8Chúng ta chớ dâm-dục như mấy người trong họ đã dâm-dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn người bị bỏ mạng. 9Cũng chớ thử-thách Chúa như mấy người trong họ đã thử-thách mà bị loài rắn hủy-diệt. 10Lại cũng chớ lằm-bằm như mấy người trong họ đã lằm-bằm mà bị chết bởi kẻ hủy-diệt. 11Những sự ấy có nghĩa hình-bóng, và họ đã lưu-truyền để khuyên-bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối-cùng các đời”.

Rôma 15:4-6 “ 4Vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy-dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn-nhục và sự yên-ủi của Kinh-thánh dạy mà chúng ta được sự trông-cậy. 5Xin Đức Chúa Trời hay nhịn-nhục và yên-ủi ban cho anh em được đồng lòng ở với nhau theo Đức Chúa Jêsus-Christ; 6để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi-khen Đức Chúa Trời, là Cha của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta.”

Đạo Đức Chúa Trời được phán dạy trong kỳ sau rốt này được truyền ra bởi con một của Ngài là Jêsus Christ Hơbơrơ 1:1-2 “1 Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên-tri phán-dạy tổ-phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, 2rồi đến những ngày sau-rốt nầy, Ngài phán-dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế-tự muôn vật, lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế-gian;”

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-24 “ 19Vậy, các ngươi hãy ăn-năn và trở lại, đặng cho tội-lỗi mình được xóa đi, 20hầu cho kỳ thơ-thái đến từ Chúa, và Chúa sai Đấng Christ đã định cho các ngươi, tức là Jêsus, 21mà trời phải rước về cho đến kỳ muôn vật đổi mới, là kỳ mà Đức Chúa Trời thuở xưa đã phán trước bởi miệng các thánh tiên-tri. 22Môi-se có nói rằng: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ dấy lên trong anh em các ngươi một Đấng tiên-tri như ta; các ngươi phải nghe theo mọi điều Ngài sẽ phán dặn. 23Hễ ai không nghe Đấng tiên-tri ấy sẽ bị truất khỏi dân-sự. 24Hết thảy các tiên-tri đã phán, từ Sa-mu-ên và các đấng nối theo người, cũng đều có rao-truyền những ngày nầy nữa.”

Hãy nghe lời con đó Mathiơ 17:5 “5Đang khi người còn nói, bỗng-chúc có một đám mây sáng rực che-phủ những người ở đó; và có tiếng từ trong mây phán rằng: Nầy là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường; hãy nghe lời Con đó!”

Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời … giao hết mọi vật trong tay con. Giăng 3:34-36 “34Vì Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao-truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh-Linh cho Ngài không chừng-mực. 35Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. 36Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”

Luật pháp đã ban cho bởi Môi Se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus Christ mà đến Giăng 1:17-18 “17Vì luật-pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Jêsus-Christ mà đến. 18Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời; chỉ Con một ở trong lòng Cha, là Đấng đã giãi-bày Cha cho chúng ta biết.”

Giăng 20:30-31 “ 30Đức Chúa Jêsus đã làm trước mặt môn-đồ Ngài nhiều phép lạ khác nữa, mà không chép trong sách nầy. 31Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.”

Mathiơ 28:18-20 “18Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn-đồ như vầy: Hết cả quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. 19Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn-dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, 20và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế.”

Giữ lời dạy của Các Sứ Đồ, Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42 “42Sự hiệp-một và lòng nhân-đức của các tín-đồ ban đầu Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ-đồ, sự thông-công của anh em, lễ bẻ-bánh, và sự cầu-nguyện.”

Coi lời Sứ Đồ như lời Đức Chúa Trời 1-Têsalônica 2:13 “13Người Tê-sa-lô-ni-ca trung-tín trong cơn thử-thách, là mão triều-thiên của Phao-lô Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp-nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời, cũng hành-động trong anh em có lòng tin.”

Vâng phục Đạo lý đã ban làm mực thước. Rôma 6:17 “17Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi-mọi tội-lỗi, thì đã từ lòng vâng-phục đạo-lý là sự đã ban làm mực-thước cho mình!”

Đạo truyền cho anh em cách trọn vẹn Côlôse 1:25 “25Tôi làm kẻ giúp việc của Hội-thánh đó, bởi sự phân-phát của Đức Chúa Trời, là Đấng giao cho tôi cái phần-việc truyền đạo Chúa cho anh em cách trọn-vẹn,”

Đạo tỏ cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Công Vụ Các Sứ Đồ 20:27 ” 27Vì tôi không trễ-nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý-muốn của Đức Chúa Trời”

Rao truyền mọi điều ích lợi. Công Vụ Các Sứ Đồ 20:20 “20Anh em biết tôi chẳng trễ-nải rao-truyền mọi điều ích-lợi cho anh em, chẳng giấu điều chi hết, lại biết tôi đã dạy anh em hoặc giữa công-chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia,”

Sự nhận biết Đạo Đấng Christ trong thời Các Sứ Đồ là sự nhận biết lẽ thật (lời Đức Chúa Trời) rõ ràng, chắc chắn 2-Phierơ 1:12 “12Quyền-phép của các sứ-đồ và các đấng tiên-tri Bởi vậy cho nên, dầu anh em biết rõ-ràng và chắc-chắn trong lẽ thật hiện đây, tôi cũng sẽ nhắc lại những điều đó cho anh em chẳng thôi.”

Đạo truyền cho các thánh 1 lần đủ rồi Giuđe 3 “3Đạo giả và thầy dối Hỡi kẻ rất yêu-dấu, vì tôi đã ân-cần viết cho anh em về sự cứu-rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh-chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi.”

Họ những người tin Chúa trong thời Các Sứ Đồ. Đã được phán dạy đầy đủ, hết cả mọi điều, trọn vẹn, ích lợi, rõ ràng, chắc chắn, là mực thước, hết thảy, ý muốn của Đức Chúa Trời là lẽ thật.

Bằng lời nói và và thứ từ Các Sứ Đồ khuyến cáo những người tin theo Đạo Tin Lành của Đấng Christ như sau:

2-Têsalônica 2:15 “15Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng-giữ những điều dạy-dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ-từ của chúng tôi.”

Tít 1:9 “9hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên-dỗ người ta và bác lại kẻ chống-trả.”

Bền lòng theo Đạo Đấng Christ 2-Giăng 9 “9Hễ ai đi dông-dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Christ, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.”

Giữ lấy Đạo sự sống như đuốc chiếu sáng Philíp 2:15 “15hầu cho anh em ở giữa dòng-dõi hung-ác ngang-nghịch, được nên con-cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng-dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế-gian;”

Giữ lấy mẫu mực của sự dạy dỗ có ích 2-Timôthê 1:13 “13Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jêsus-Christ mà giữ lấy mẫu-mực của các sự dạy-dỗ có ích, là sự con đã nhận-lãnh nơi ta.”

Lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật 2-Timôthê 2:15 “15Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay-thẳng giảng-dạy lời của lẽ thật.”

Tin vững vàng…chẳng dời khỏi Côlôse 1:23 “23miễn là anh em tin Chúa cách vững-vàng không núng, chẳng hề dời khỏi sự trông-cậy đã truyền ra bởi đạo Tin-lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy.”.

Đức Chúa Jêsus và Các Sứ Đồ cũng cảnh báo.

 • Hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành mạo danh Mathiơ 24:10-13 “10Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám-dỗ, phản-nghịch nhau, và ghen-ghét nhau. 11Nhiều tiên-tri giả sẽ nổi lên và dỗ-dành lắm kẻ. 12Lại vì cớ tội-ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu-mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. 13Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.”; Mathiơ 24:23-25 “23Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa, Đấng Christ ở đây, hay là: Ở đó, thì đừng tin. 24Vì nhiều christ giả và tiên-tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ-dành chính những người được chọn. 25Nầy, ta đã bảo trước cho các ngươi”.
 • Làm dấu kỳ sự lạ khiến tin sự giả dối 2-Têsalônica 2:2-3 “2thì, hỡi anh em, xin chớ vội bối-rối và kinh-hoảng hoặc bởi thần-cảm giả-mạo, hoặc bởi lời nói hay là bởi bức thơ nào tựa như chúng tôi đã gởi mà nói rằng ngày Chúa gần đến. 3Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa-dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội-ác, con của sự hư-mất hiện ra”; 9;12 “9Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối-giả. 12hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công-bình, đều bị phục dưới sự phán-xét của Ngài”.
 • Ham nghe theo tư dục mình và các giáo sư. Không thích nghe lẽ thật 2-Timôthê 4:3-4 “3Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư-dục mà nhóm-họp các giáo-sư xung-quanh mình, 4bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn”.
 • Đã có Tiên Tri giả, giáo sư giả truyền Đạo dối làm hại trong vòng anh em 1-Phierơ 2:1-2 “1 Dầu vậy, trong dân-chúng cũng đã có tiên-tri giả, và cũng sẽ có giáo-sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy-phá thình-lình. 2Có nhiều kẻ sẽ theo họ trong những sự buông-tuồng, và đạo thật vì cớ họ sẽ bị gièm-pha”.
 • Giữ vững điều mình đã nghe e kẻo bị trôi lạc Hêbơrơ 2:1-4 “1Vậy nên, chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. 2Vì nếu lời thiên-sứ rao-truyền đã vững-chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo-ứng xứng-đáng rồi, 3mà nếu ta còn trễ-nải sự cứu-rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? — là sự cứu-rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng-nghiệm nó cho chúng ta, 4Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép mầu, lại dùng sự ban-cho của Đức Thánh-Linh mà Ngài đã theo ý-muốn mình phát ra, để làm chứng với các kẻ đó”.
 • Ngài không muốn chúng ta, kẻ tin bị dời đổi theo chiều gió của Đạo lạc Êphêsô 4:14 “14Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc”.
 • Bị dời đổi lòng thật thà đối với Đấng Christ 2-Côrinhtô 11:3-4 “3Nhưng tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám-dỗ bởi mưu-chước con rắn kia, thì ý-tưởng anh em cũng hư đi, mà dời-đổi lòng thật-thà tinh-sạch đối với Đấng Christ chăng. 4Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh-Linh khác với Thánh-Linh anh em đã nhận, hoặc được một Tin-lành khác với Tin-lành anh em đã được, thì anh em chắc dung-chịu”.
 • Tìm vinh hiển lẫn nhau Giăng 5:43-44 “ 43Ta đã nhân danh Cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy. 44Các ngươi vẫn chịu vinh-hiển lẫn của nhau, không tìm-kiếm vinh-hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được?”
 • Tiên Tri giả nói theo thế gian, người có lòng thế gian thích nghe họ 1-Giăng 4:5-6 “5Họ thuộc về thế-gian, cho nên nói theo như thế-gian, và người thế-gian nghe họ. 6Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân-thật và thần sai-lầm”.
 • Mặc ai dùng cách nào cũng đừng 2-Têsalônica 2:3 “3Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa-dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội-ác, con của sự hư-mất hiện ra,”.
 • Đừng để cho ai lấy lời giả trá Êphêsô 5:6 “6Đừng để cho ai lấy lời giả-trá phỉnh-dỗ anh em; vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thạnh-nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn-nghịch”.
 • Phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ giữ và bền đỗ trong mọi sự sẽ được cứu 1-Timôthê 4:16 “16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy-dỗ của con; phải bền-đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu”.
 • Chớ thêm bớt chi Khải Huyền 22:18-19 “18Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên-tri trong sách này: Nếu ai thêm vào sách tiên-tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai-nạn đã ghi-chép trong sách nầy. 19Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên-tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh, mà đã chép ra trong sách nầy.”

Như những gì đã nhận biết qua Kinh Thánh Tân Ước. Đạo Tin Lành – hay Đạo Đấng Christ – Đạo Đức Chúa Trời. Được phán dạy bởi Đấng Christ và Các Sứ Đồ của Đấng Christ. ‘Đủ để’ người ta được tha thứ. Được xưng công bình. Được hưởng sự sống đời đời.

Nhưng nếu người theo Đạo không tin chắc để vâng giữ lấy y như đã truyền cho thì dầu họ có tin cũng vô ích như dân Ysơraên vậy 1-Côrinhtô 15:1-2 “1 Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin-lành mà tôi đã rao-giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững-vàng trong đạo ấy, 2và nhờ đạo ấy, anh em được cứu-rỗi, miễn là anh em giữ lấy y như tôi đã giảng cho; bằng không, thì anh em dầu có tin cũng vô-ích”.

Người tin Chúa ở Galati chỉ vì muốn thêm phép cắt bì vào trong Đạo lý mà bị cảnh báo là sẽ bị hình phạt. Làm vậy là lìa khỏi Đấng Christ mất ân điển Galati 5:1-4;10 “1 Đấng Christ đã buông-tha chúng ta cho được tự-do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi-mọi nữa. 2Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt-bì, thì Đấng Christ không bổ-ích chi cho anh em hết. 3Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt-bì rằng, họ buộc phải vâng-giữ trọn cả luật-pháp. 4Anh em thảy đều muốn cậy luật-pháp cho được xưng công-bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân-điển rồi. 10Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin-cậy nầy, là anh em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình-phạt về điều đó”.

Đang truyền Tin Lành khác với Tin Lành đã truyền dạy Là bỏ Đấng Christ đánh đổ Tin Lành của Đấng Christ, đáng bị Anathem Galati 1:6-9 “6Chỉ có một Tin-lành mà thôi .Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus-Christ, đặng theo tin-lành khác. 7Thật chẳng phải có tin-lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh-đổ Tin-lành của Đấng Christ. 8Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên-sứ trên trời, truyền cho anh em một tin-lành nào khác với Tin-lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! 9Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin-lành nào khác với Tin-lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them!”

 • Các hệ phái Tin Lành khác nhau có gì khác biệt với Hội Thánh của Đấng Christ ?
 • Câu hỏi này được nêu lên theo cách nói của người theo Đạo Tin Lành ngày nay. Như đã giải trình ở phần trên.

Chỉ có một sự dạy dỗ cho Cain và Abên.

Nhưng Cain đã làm ra sự khác biệt.

Chỉ có một Đức Chúa Trời một Đạo công bình được truyền dạy trong thời Hênóc và Nô-ê cho hết thảy loài người thời ấy.

Nhưng loài người thời ấy đã làm nên sự khác biệt.

Chỉ có sự phán dạy của Đức Chúa Trời qua một mình Môise cho dân Ysơraên nhưng dân Ysơraên đã làm ra sự khác biệt.

Cho dù người ta nhân danh Đức Chúa Trời để tạo nên sự khác biệt và lý luận rằng những sự khác biệt đó nhằm gia tăng sự phục vụ và tôn kinh Đức Chúa Trời, Ngài cũng không chấp nhận.

Như đã trình bày ở phần đầu tin tức tốt lành Tin Lành bởi Đức Chúa Trời rao ra.

Đạo Tin Lành được giao cho Đấng Christ chịu chết để hoàn thành.

Sự dạy giữ hết mọi điều của Đấng Christ truyền dạy cho những người theo Đạo Tin Lành được giao cho Thánh Linh và Các Sứ Đồ.

Các Sứ Đồ bởi quyền năng Thánh Linh đã rao truyền Đạo Tin Lành và dạy những người tin nhận biết đầy đủ trọn vẹn niềm tin – sự thờ phượng – Hội Thánh – tổ chức Hội Thánh bằng lời nói và văn thư.

Họ công bố phải tin và giữ theo như họ đã dạy thì mới được cứu.

Dầu họ qua đời nhưng vẫn để lại mẫu mực đầy đủ của sự dạy dỗ có ích mà những người theo Đạo có từ đó cho đến nay là 27 sách Tân Ước.

Sự giảng Đạo – tin Đạo – giữ theo các sự dạy dỗ của Đạo được tìm thấy trong Kinh Thánh Tân ước đủ để cho kẻ tin theo được cứu và giữ vững sự cứu.

Họ cũng để lại lời cảnh báo trong Kinh Thánh Tân Ước là sau khi họ ra đi (hoặc qua đời) sẽ có những kẻ giả mạo dấy lên dạy dỗ người ta theo kẻ giả mạo. những kẻ giả mạo đã có những dấu hiệu dấy lên trong lúc Các Sứ Đồ còn sống. Nhưng không đủ sức thành hình vì quyền năng Thánh Linh ban cho Các Sứ Đồ là rất lớn.

Qua Kinh Thánh Tân Ước người ta được nhận biết giá trị mà Đấng Christ đã thiết lập Hội Thánh bằng chính huyết Ngài.

Tên gọi mà Đấng Christ gọi tên Hội Thánh là Hội Thánh của Đấng Christ. Danh cao hơn hết mọi danh.

Đấng Christ đã lập tổ chức và phân cấp gọi tên các phân cấp trong tổ chức của Hội Thánh Đấng Christ [1-Côrinhtô 12:27-28]; [Êphêsô 4:1-16] ; [1-Timôthê 3:1-13]; [Tít 1:5-9]; [1-Phierơ 5:1-5].

Hội Thánh là tất cả kẻ tin theo Đấng Christ. Làm đầu, làm vua, làm Chúa, là chủ của Hội Thánh là Đấng Christ. Rồi đến trong thân (tức Hội Thánh) thứ nhất là Các Sứ Đồ, thứ nhì là Tiên Tri… họ được ban quyền phép để làm cho vững Đạo. Để Hội Thánh được sắp đặt thành hình về sự dạy dỗ, thờ phượng, tổ chức. Và sau khi nhiệm vụ của họ hoàn thành đầy đủ làm mẫu mực cho các đời sau noi theo.

Mời xem bài: Hội Thánh Của Đấng Christ Là Gì? Và bài: Nhận Biết Sự Dạy Dỗ Của Đức Chúa Trời.

Như vậy kẻ tin nhận được sự dạy dỗ như sau: nhận biết Đấng Christ và vâng giữ theo tất cả những gì được dạy dỗ trong Kinh Thánh Tân Ước. Với niềm tin theo những gì Kinh Thánh Tân Ước dạy mà những người đương thời đó cũng tin theo như vậy và họ được cứu thì kẻ tin theo như mẫu mực Tân Ước cũng chắc chắn được cứu. 

Từ thời Các Sứ Đồ Đạo Tin Lành được giảng ra rộng khắp có những người tin theo ở khắp nơi thành phố, làng mạc, xứ sở. Nhưng, chỉ có một danh Hội Thánh của Đấng Christ cho tất cả các Hội Thánh ở các địa phương khác nhau. Rôma 16:16.

Đến thế kỷ thứ tư sau thời Các Sứ Đồ cho đến nay. Những người tin theo Đạo Tin Lành (tin mừng) lần hồi thêm vào, bớt đi, thiết lập, đặt tên, đặt ra giáo điều, hiến chương, tổ chức, thờ phượng vv…

Với sự dạy dỗ, thiết lập, đặt tên, tổ chức, thờ phượng … v/v đó, Khác biệt trong Kinh Thánh Tân Ước. Hay, khác biệt với Hội Thánh của Đấng Christ đã được thiết lập, đặt tên, tổ chức, thờ phượng, dạy dỗ như đã được biết trong kinh thanh thánh Tân Ước.

Từ những sự thiết lập Hội Thánh, giáo hội được đặt tên và đặt ra những điều khác biệt với Kinh Thánh và Hội Thánh của Đấng Christ.

Do những người theo Đạo Tin Lành (tin mừng) lập ra (chứ không phải Đấng Christ thiết lập) người ta mới gọi là các hệ phái Tin Lành khác nhau và đương nhiên là họ cũng lập ra sự dạy dỗ, tổ chức, thờ phượng, niềm tin khác nhau và cũng khác biệt với Hội Thánh của Đấng Christ được Đấng Christ thiết lập và được nhận biết qua Kinh Thánh.

Tóm tắt sơ lược các Hội Thánh do loài người lập ra từ sau thời Các Sứ Đồ.

 • Giáo hội công giáo khoảng năm 400 sc.
 • Giáo Hoàng đầu tiên Công Giáo khỏang năm 606 sc.
 • Dùng nhạc khí trong thờ phượng khỏang năm 607 sc.
 • Thờ hình tượng thánh tích khoảng năm 787 sc.
 • Giám mục và dòng tu độc thân khoảng năm 1074 sc.
 • Phiếu ân xá khoảng năm 1190 sc.
 • Xưng tội với Cha khoảng năm 1215 sc.
 • Ngục luyện tội khoảng năm 1439 sc
 • Hội Thánh Lute khoảng năm 1517 sc.
 • Anh quốc giáo hội khoảng năm 1535 sc.
 • Hội Thánh Cải chánh khoảng năm 1536 sc.
 • Hội Thánh Báptít khoảng năm 1607sc.
 • Hội Thánh Giám lý khoảng năm 1739 sc.
 • Hội Mócmôn khoảng năm1830 sc.
 • Hội Thánh Cơ đốc phục lâm khoảng năm 1844 sc.
 • Hội Chứng nhân Giêhôva khoảng năm 1875 sc.
 • Hội Thánh Ngũ Tuần khoảng năm 1898 sc.
 • Hội Thánh Phúc Âm Liên Hiệp năm 1887 sc.

Cho đến nay số Hội Thánh do loài người thiết lập, đặt tên, định đường hướng lên đến hàng ngàn Hội Thánh khác nhau trên thế giới. Riêng tại Việt Nam từ năm 1900 đến nay, người ta đã thiết lập ra gần 100 Hội Thánh khác nhau với những tên gọi và đường hướng khác nhau. 

So sánh sự khác biệt.

Hội Thánh của Các hệ phái Tin Lành với Hội Thánh của Đấng Christ.

Tự thành lập Hội Thánh.Do Đấng Christ thiết lập.
Tự đặt tên Hội Thánh.Do Đấng Christ đặt tên.
Tự đặt ra tổ chức giáo điều.Do Đấng Christ truyền dạy. Do Đấng Christ thiết lập.
Viên Chức, kẻ làm đầu có quyền cao nhất trong Hội Thánh. Giáo Hoàng, Giáo Trưởng, Hội Trưởng, người trong hội ‘phải’ vâng phục sự dạy dỗ của tổ chức.Do Đấng Christ làm Vua. Do Đấng Christ làm Đầu, quyền tối cao là Đấng Christ. Tổ chức theo Kinh Thánh dạy. Tên gọi các viên chức gọi theo Kinh Thánh. Tất cả ‘phải’ vâng phục sự dạy dỗ của Đấng Christ trong Kinh Thánh.
Tự đặt ra sự Thờ Phượng và Hành Đạo.Thờ Phượng và Hành Đạo theo Kinh Thánh Tân Ước.
Không có lời hứa của Đấng Christ cho các Hội Thánh do loài người lập ra.Có lời hứa “các cửa âm phủ chẳng thắng được” Hội Thánh của Đấng Christ.
Luôn luôn thay đổi bởi sự qua đời (hoặc lên ngôi xuống chức) của các kẻ làm đầu trong hệ phái. Trãi qua các thời kỳ.
Luôn luôn biến đổi để phù hợp với đời này.
Được lập làm mẫu mực vững chắc trãi qua các đời cho đến khi Đấng Christ tái lâm.
Đấng làm đầu Hội Thánh là Đấng hằng sống không hề thay đổi.
Không có giá trị thiết lập. Cho dù là số đông.Được mua chuộc bởi huyết vô tội của con Đức Chúa Trời hằng sống.

Nhìn vào tình trạng dân Chúa (người theo Đạo Tin Lành) từ sau thời các sứ đồ đến nay. Chúng ta sẽ thấy chẳng khác gì tình trạng dân Chúa (dân Ysơraên) thời trước Đấng Christ.

Dân Ysơraên.Người tin Đấng Christ.
Tin Môi Se làm phép rưới huyết để sự chết vượt qua nhà họ. Hơbơrơ 11:28Tin Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua nhờ huyết Ngài kẻ tin được vượt qua sự chết mà được sống. 1-Côrinhtô 5:7, Rôma 3:24-25
Chịu phép báptêm trong đám mây và dưới biển. 1-Côrinhtô 10:1-2Chịu phép báp têm trong Đức Chúa Jêsus Christ Rôma 6:3-4.
Họ được giải thoát khỏi sự làm nô-lệ cho người Êdíptô. Xuất Êdiptô Ký 13:3Được giải thoát khỏi làm nô-lệ (toi-mọi) cho sự tối tăm (tội lỗi). Côlôse 1:12-13, Rôma 8:14-17, 1-Phierơ 2:9.
Họ phải đi theo sự dẫn dắt của Môi Se do Đức Chúa Trời truyền dạy để đi đến vùng đất hứa (nơi tốt đẹp làm cơ nghiệp) Xuất Êdiptô Ký 1:32-33; 3:10Họ phải tin theo sự truyền dạy của Đấng Christ do Thánh Linh và sứ đồ dẫn dắt. Giăng 16:13-15, Mathiơ 28:18-20. Để giữ lấy lời hứa ban sự sống đời đời.
Họ kêu gọi để trở nên 1 dân thuộc riêng về Ngài. Phục Truyền 7:6Họ được gọi để trở nên 1 dân thuộc riêng về Ngài. Tít 2:14, 1-Phierơ 2:10
Đức Chúa Trời là vua của họ. 1-Samuên 12:12Đức Chúa Trời đặt Đấng Christ làm vua của họ. Lu Ca 1:32-33
Đức Chúa Trời làm đầu Hội Chúng Ysơraên. 2-Sử Ký 13:12, Phục Truyền 31:3Đức Chúa Trời đặt Đấng Christ làm đầu Hội Thánh của Đấng Christ. Êphêsô 4:15; 5:23-24.
Đức Chúa Trời dạy họ phải vâng giữ luật pháp. Phục Truyền 4:1-2Đấng Christ dạy phải vâng phục luật pháp Đấng Christ. Mathiơ 28:20, Galati 6:12
Phần nhiều trong vòng dân Ysơraên không đẹp lòng Đức Chúa Trời nên đã ngã chết nơi đồng vắng không nhận được đất hứa. 1-Côrinhtô 10:5-6. Có nhiều kẻ được gọi ra khỏi xứ nô-lệ nhưng có ít người được chọn nhận lấy đất hứa. Dân Số Ký 14:22-24.Có nhiều người sẽ theo Tiên Tri giả, giáo sư giả. 2-Phierơ 2:1-2;20, Hơbơrơ 12:15. Có nhiều kẻ được gọi mà ít người được chọn, Mathiơ 24:22, Mác 13:22,27.
Thời Nô-ê thể nào chỉ có 1 ít người được cứu.Thời Đấng Christ cũng chỉ có ít người được chọn để được cứu mà thôi.

Vì sao lại như vậy?

Kinh Thánh cho biết vì người ta không quan tâm, không để ý, không ngờ chi hết.

Mathiơ 24:36-39 36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên-sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. 37 Trong đời Nô-ê thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. 38Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu, — 39 và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, — khi Con người đến cũng như vậy; Luca 17:26,30 26Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con người. 30 Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy.; 2-Phierơ 2:5-6 5nếu Ngài chẳng tiếc thế-gian xưa, trong khi sai nước lụt phạt đời gian-ác nầy, chỉ gìn-giữ Nô-ê là thầy giảng đạo công-bình, với bảy người khác mà thôi; 6nếu Ngài đã đoán-phạt thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, hủy-phá đi khiến hóa ra tro, để làm gương cho người gian-ác về sau;.

Trước nước lụt và trước khi Chúa tái tâm.

Tình trạng loài người:

 • Kẻ không tin chỉ lo xây dựng sự nghiệp riêng của mình. Sự nghiệp hư nát, không bền lâu.
 • Kẻ tin Chúa phần đông chỉ lo làm theo ý riêng của lòng mình, ý mình, nhóm mình. Hội Thánh-hệ phái càng lâu năm càng phát triển, càng chất chứa đầy hơn sự dạy dổ của loài người, ý muốn loài người thêm vào biến thành Đạo của mình chứ không còn thuần túy Đạo của Chúa.
 • Họ nghĩ rằng: đối với kẻ không tin có Đức Chúa Trời chăng? Nếu có chúng ta không tin Ngài sao ngài vẫn để chúng ta đông như thế này sinh hoạt đời sống vật chất tình thần vẫn bình thường phát triển.(ăn uống, mua bán, cưới gả, trồng tỉa, cất dựng…) còn đối với người tin Chúa. Họ nghĩ:ai lập hội thánh cũng được, đặt tên gì cũng được, dạy dỗ sao cũng được, cứ miễn là có lòng tin Chúa là được rồi! Chúa có cấm mình lập Hệ phái-hội thánh đâu. Có cấm mình sáng kiến cách này cách khác đâu miễn là làm sao cũng được để có nhiều người tin Chúa. Nếu Chúa không đồng ý sao phái mình, hội thánh mình vẫn tồn tại hàng trăm năm nay, cả ngàn năm nay tín hữu mình, sống rất hạnh phúc được ơn trong ăn uống, mua bán, cưới gả, trồng tỉa, cất dựng…v/v.
 • Lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được ăn năn không muốn cho một người nào bị chết mất. 2-Phierơ 3:9 9Chúa không chậm-trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn-nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn-năn.Êxêchiên 18:32 32Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!
 • Vì thế mà Đức Chúa Trời đã sai Nôê giảng Đạo công bình ( tức ý muốn Đức Chúa Trời cho họ )
 • Sai Đấng Christ truyền dạy ý muốn Đức Chúa Trời cho họ. người đương thời Noê không quan tâm đến ý muốn Đức Chúa Trời do Nôê truyền, họ chỉ mãi lo làm theo ý mình.
 • Người đương thời Đấng Christ không quan tâm đến ý muốn Đức Chúa Trời do Đấng Christ thiết lập dạy dỗ, họ chỉ mãi lo làm theo ý muốn của mình, của hệ phái, của hội thánh mình.
 • Kinh Thánh cho biết điều mà nhiều người không ngờ đó là sự trung tín hay là lòng trung tín 1-Côrinhtô 1:9 9Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài đã gọi anh em được thông-công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus-Christ, Chúa chúng ta..
 • Ý muốn và lời Ngài phát ra Ngài có đầy đủ quyền năng để làm thành điều đó và Ngài luôn bày tỏ sự thành tín của Ngài trải qua các thời đại để loài người nhận biết hầu hết lòng tin cậy và vâng phục Ngài ấy là trung tín với Ngài Giêrêmi 5:1-5 1 Hãy đi dạo các đường-phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn-xem. Hãy dò-hỏi tìm-kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công-bình, tìm sự trung-tín, thì ta sẽ tha-thứ cho thành ấy. 2Dầu chúng nó nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống! Ấy cũng là thề dối! 3Hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đoái xem sự trung-tín sao?… Ngài đánh chúng nó, chúng nó chẳng biết lo-buồn, Ngài diệt đi, chúng nó chẳng chịu dạy-dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, chẳng khứng trở lại. 4Tôi bèn nói: Đó thật là kẻ nghèo hèn, ngu-muội, vì không biết đường-lối của Đức Giê-hô-va, luật-pháp của Đức Chúa Trời mình. 5Tôi sẽ đến cùng những người sang-trọng mà nói với họ, vì họ biết rõ đường-lối của Đức Giê-hô-va, sự công-bình của Đức Chúa Trời mình… Song, những người nầy hợp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt dây!.
 • Ngài đoái xem sự trung tín.
 • Ngài luôn muốn luôn đòi loài người trải qua các thời đại phải luôn trung tín trong đức tin trong sự dạy dỗ của Ngài. Giêrêmi 23:28 28Khi tiên-tri nào có chiêm-bao, hãy thuật chiêm-bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung-tín! Đức Giê-hô-va phán: Rơm-rạ há xen vào với lúa mì sao?.
 • Trung tín là trung thành với đức tin và sự truyền dạy của Đức Chúa Trời. như tôi tớ trung tín làm theo ý chủ Hêbơrơ 3:1-6 1 Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ-giả và thầy tế-lễ thượng-phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Đức Chúa Jêsus, 2Ngài đã trung-tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung-tín với cả nhà Chúa vậy. k 3Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh-hiển cao-trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn-trọng hơn chính cái nhà. 4Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Đấng đã dựng nên muôn vật, ấy là Đức Chúa Trời. 5Còn về Môi-se, người đã trung-tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi-tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao-giảng. 6Nhưng Đấng Christ thì trung-tín như con trai quản-trị nhà Chúa; mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững-vàng cho đến cuối-cùng lòng tin chắc và trông-cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh-hiển.. Chủ dạy sao làm vậy dạy nói sao nói vậy. tôi tớ không được tự ý nói gì làm gì, chỉ nói và làm theo lệnh của chủ truyền, gương Môise và Đấng Christ. Hãy nhìn vào gương trung tín của Đức Chúa Jêsus Christ từ khi Ngài đến thế gian cho đến khi về trời. 1-Samuên 2:35 35Đoạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế-lễ trung-tín; người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cất cho người một nhà vững-bền, và người sẽ đi trước mặt đấng chịu xức dầu của ta luôn luôn..
 • Ngài đến để làm theo ý muốn Đức Chúa Trời Giăng 6:38 38Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai ta đến.; Hêbơrơ 3:2 2Ngài đã trung-tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung-tín với cả nhà Chúa vậy.. Ngài đã trung tín với Đấng đã lập Ngài.
 • Ngài không hề làm theo ý mình( xen ý riêng của mình vào công việc Đức Chúa Trời )
 • Nói theo ý Đức Chúa Trời Giăng 12:48-50 48Người nào bỏ ta ra và không nhận-lãnh lời ta, đã có kẻ xét-đoán rồi; lời ta đã rao-giảng, chính lời đó sẽ xét-đoán họ nơi ngày sau-cùng. 49Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta; nhưng Cha sai ta đến, đã truyền lịnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. 50Ta biết mạng-lịnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều ta nói, thì nói theo như Cha ta đã dặn.; Giăng 8:40 40Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi; Áp-ra-ham chưa hề làm điều đó!.
 • Làm theo ý Đức Chúa Trời Giăng 5:19-20,30 19Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. 20Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm: Cha sẽ tỏ cho Con công-việc lớn-lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ-lùng.; 30Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét-đoán theo điều ta nghe, và sự xét-đoán ta là công-bình, vì ta chẳng tìm ý-muốn của ta, nhưng tìm ý-muốn của Đấng đã sai ta.
 • Ngài vâng phục (đúng nghĩa vâng phục) như con vâng phục cha Hêbơrơ 5:8 8Dầu Ngài là Con, cũng đã học-tập vâng lời bởi những sự khốn-khổ mình đã chịu,.
 • Đức Thánh Linh được ban cho kẻ tin trong thời sứ đồ để dạy và dẫn dắt họ, cũng không nói và làm tự ý mà lấy những điều thuộc về Đấng Christ để rao bảo môn đồ Giăng 14:16-17,26 16Ta lại sẽ nài-xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên-ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17tức là Thần lẽ thật, mà thế-gian không thể nhận-lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.; 26Nhưng Đấng Yên-ủi, tức là Đức Thánh-Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy-dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. 16:12-15 12Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. 13Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ-bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao-bảo cho các ngươi. 15Mọi sự Cha có, đều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao-bảo cho các ngươi vậy.(Giăng 15:26-27 26Khi nào Đấng Yên-ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. 27Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy.).
 • Môise trung tín với Đức Chúa Trời như tôi tớ vâng phục chủ Hêbơrơ 3:2,5 2Ngài đã trung-tín với Đấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung-tín với cả nhà Chúa vậy. 5Còn về Môi-se, người đã trung-tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi-tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao-giảng.
 • Tin và vâng lời y như Đức Chúa Trời phán dạy không thêm, không bớt, không xây qua tả hữu.
 • Abên tin và vâng theo y như Đức Chúa Trời phán dặn là trung tín
 • Nô-ê – Hê-nóc tin làm theo là trung tín .Ápraham tin và vâng lời là trung tín .Môise, Calép, Giôsuê tin và phân phục là trung tín.
 • Dân Ysơraên phần đông không trung thành. Dân số ký 32:11-12 11Những người đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, từ hai mươi tuổi sắp lên, sẽ chẳng hề thấy xứ mà ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, vì các người đó không theo ta cách trung-thành, 12trừ ra Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là người Kê-nít, và Giô-suê, con trai của Nun: hai người đó đã theo Đức Giê-hô-va cách trung-thành..
 • Kinh Thánh gọi là bất trung,không vâng lời,không tin.
 • Hêbơrơ 4:2 2Vì tin lành nầy đã rao-truyền cho chúng ta cũng như cho họ; những lời họ đã nghe không ích chi hết, vì trong khi nghe, chẳng lấy đức-tin nhận lời đó thuộc về mình.; 3:15-19 15trong khi còn nói rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi loạn,m 16Vả, ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn, há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô sao? 17Đức Chúa Trời đã giận ai trong bốn mươi năm? Há chẳng phải giận những kẻ phạm tội, mà thây họ đã ngã trong đồng vắng sao? 18Ngài lại thề với ai rằng không được vào sự yên-nghỉ của Ngài? Há chẳng phải với những người không vâng lời sao? 19Vả, chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin;
 • Kẻ tin mà không vâng giữ lấy y như đã dạy Kinh Thánh gọi là kẻ không tin ,kẻ bất trung. Luca 12:40-48 40Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn-sàng, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. 41Phi-e-rơ bèn thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, thí-dụ nầy Chúa phán cho chúng tôi, hay là cũng cho mọi người? 42Chúa đáp rằng: Ai là người quản-gia ngay-thật khôn-ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp-tiện, phát lương-phạn cho họ? 43Phước cho đầy-tớ ấy khi chủ nhà về, thấy làm như vậy!44Quả thật, ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản-lý cả gia-tài mình. 45Nhưng nếu đầy-tớ ấy tự nghĩ rằng: Chủ ta chậm đến; rồi cứ đánh-đập đầy-tớ trai và gái, ăn uống say-sưa, 46thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không dè, và giờ nó không biết; lấy roi đánh xé da nó, và để cho nó đồng số-phận với kẻ bất-trung. 47Đầy-tớ nầy đã biết ý chủ mình, mà không sửa-soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều. 48Song đầy-tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.. 1-Côrinhtô 4:2 2Vả lại, cái điều người ta trông-mong nơi người quản-trị là phải trung-thành..
 • Người tin theo Đạo Tin Lành của Đấng Christ ngày nay cũng không khác gì dân Ysơraên ngày xưa phần đông là không có lòng trung tín. 1- Côrinhtô 11:2 2Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng trung-tín mà giữ những điều tôi đã dạy-dỗ anh em..
 • Bởi không trung tín nên mới có tình trạng này. Luca 16:10 10Ai trung-tín trong việc rất nhỏ, cũng trung-tín trong việc lớn; ai bất-nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất-nghĩa trong việc lớn.. 1-Côrinhtô 4:2.
 • Hội Thánh đã dược Đức Chúa Jêsus thiết lập người tin theo Đấng Christ phải tin và nhận mình luôn ở trong Hội Thánh đó. Là trung tín.
 • Không tin như vậy hoặc tin như vậy nhưng vẫn thiết lập Hội Thánh. Vì lý do nào đó. Như vậy là không trung tín trong việc Chúa lập Hội Thánh.
 • Đặt tên Hội Thánh: Đấng Christ đã đặt tên gọi tên. Người tin theo Đấng Christ phải tin và gọi tên. Là trung tín với việc gọi tên.
 • Không tin như vậy hoặc tin như vậy nhưng vẫn tìm một cái tên nào đó đặt tên gọi tên Hội Thánh như vậy là không trung tín trong việc gọi tên Hội Thánh.
 • Sự dạy dỗ, thiết lập, tổ chức, thờ phượng, hành Đạo, điều răn, niềm tin, tên gọi…vv được truyền dạy trong Kinh Thánh Tân Ước người tin theo Đấng Christ phải tin và thực hành theo như vậy là trung tín với sự dạy dỗ về các vấn đề.
 • Không tin như vậy,hoặc tin như vậy nhưng thêm vào,bớt đi,sửa đổi là không trung tín với sự dạy và giữ hết cả mọi điều mà Chúa đã truyền
 • Có thể những người theo Đạo Tin Lành cho đó là những vấn đề nhỏ. Vì thế mà ngày càng có quá nhiều các hệ phái Tin Lành (Tin Mừng) các Hội Thánh giáo phái Tin Lành được đặt ra, được đặt tên, được dạy dỗ, tổ chức, đường hướng khác nhau. Và quan trọng hơn cả là khác với những gì Đấng Christ đã dạy trong Kinh Thánh Tân Ước. Luca 16:10 10Ai trung-tín trong việc rất nhỏ, cũng trung-tín trong việc lớn; ai bất-nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất-nghĩa trong việc lớn..
 • Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín tong việc lớn…. Luca 16:13 13Không có đầy-tớ nào làm tôi hai chủ được; vì sẽ ghét chủ nầy mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ nầy mà khinh-dể chủ kia. Các ngươi không có thể đã làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa. Như vậy kẻ tin theo Đấng Christ mà không trung tín trong những việc nầy sẽ trở thành đầy tớ làm tôi hai chủ. Kẻ tin theo đấng christ là đầy tớ ,tôi tớ của chủ mình là đấng christ chủ chỉ muốn một điều duy nhất nơi tôi tớ là Trung Thành-Trung Tín tức là nghe chủ truyền dạy nói sao thì nói như vậy. Dạy làm sao thì phải làm như vậy. Nói, làm, thêm, bớt hoặc nói, làm khác đi với ý chủ là đang nói và làm theo ý chủ thứ hai (nếu điều đó đến từ lòng mình, ý mình là đầy tớ đó đang tự tôn làm chủ, hành động đó là hạ chủ Christ mình xuống. Nếu đến từ người khác là đang tôn người khác làm chủ mình. Hành động đó cũng đang hạ chủ Christ mình xuống). Vì thế mà Chúa cho biết không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được.
 • Chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, tốt nhất cho kẻ tin theo Đấng Christ, nói và làm theo ý Đấng Christ. 1-Phierơ 4:1-2 1 Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác-thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp-trụ, vì người nào đã chịu khổ trong xác-thịt, thì đã dứt khỏi tội-lỗi, 2hầu cho còn sống trong xác-thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa-thích, một phải theo ý-muốn Đức Chúa Trời; Côlôse 4:12 12Ê-pháp-ra, người hàng-xứ với anh em, tôi-tớ của Đức Chúa Jêsus-Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến-đấu không thôi trong khi cầu-nguyện, để anh em trở nên toàn-vẹn và trọn niềm vâng-phục mọi ý-muốn của Đức Chúa Trời; 1-Côrinhtô 2:16 16Vì ai đã biết ý Chúa, đặng dạy-dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta, thì có ý của Đấng Christ.
 • Chọn Hội Thánh mà mình hay loài người thiết lập là mặc nhiên chối bỏ Hội Thánh mà chúa đã thiết lập.
 • Chọn gọi tên Hội Thánh mà mình hay loài người đặt tên là mặc nhiên chối bỏ tên gọi mà Ngài đã đặt tên, gọi tên Hội Thánh.
 • Không trung tín trong việc Chúa lập,Chúa gọi, Chúa dạy mà người ta cho là nhỏ kéo theo không trung tín trong việc lớn. Y như lời Chúa nói.

Nguyên nhân nào khiến họ không trung tín:

 • Họ không tôn kính lẽ thật.
 • Không muốn vâng phục lẽ thật.
 • Lẽ thật chỉ có nơi Đức Chúa Trời.
 • Lẽ thật là lời Đức Chúa Trời. Giăng 17:17 17Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật..
 • Đức Chúa Jesus Christ là lẽ thật. Giăng 14:6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
 • Đức Thánh Linh tức là lẽ thật. 1- Giăng 5:7 7ấy là Đức Thánh-Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh-Linh tức là lẽ thật..
 • Lẽ thật được rao giảng sanh ra đức tin. Rôma 10:17 17Như vậy, đức-tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao-giảng.
 • Đức tin vâng theo lẽ thật sanh ra người mới, người được sanh lại bởi lời Chúa = lẽ thật 1-Phierơ 1:22-25 22Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu-thương anh em cách thật-thà, nên hãy yêu nhau sốt-sắng hết lòng; 23anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư-nát, nhưng bởi giống chẳng hư-nát, là bởi lời hằng sống và bền-vững của Đức Chúa Trời. 24Vì, Mọi xác-thịt ví như cỏ, Mọi sự vinh-hiển của nó ví như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, 25Nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin-lành đã giảng ra cho anh em..
 • Dùng lời chân thật sinh ra chúng ta Giacơ 1:18 18Ấy chính Ngài theo ý-muốn mình, đã dùng lời chân-thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên.
 • Lời cứu được linh hồn Gia Cơ 1:21-22 21Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô-uế và mọi điều gian-ác còn lại, đem lòng nhu-mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh-hồn của anh em. 22Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa-dối mình.
 • Kẻ tin phải luôn (nhận biết) hiểu biết lẽ thật được nuôi dưỡng bởi lẽ thật nhờ đó lớn lên trưởng thành 1-Phierơ 2:1-2 Vậy anh em đã từ-bỏ mọi điều độc-ác, mọi điều gian-giảo, mọi thứ giả-trá, lòng ghen-ghét và sự nói hành, 2thì hãy ham-thích sữa thiêng-liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh-hồn,. 1-Timôthê 2:4 Ngài muốn cho mọi người được cứu-rỗi và hiểu-biết lẽ thật..
 • Kinh Thánh là sự đầy đủ lẽ thật của Đức Chúa Trời để dạy kẻ tin về đức tin và về lẽ thật 1-Timôthê 2:7 (ta nói thật, không nói dối), vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ-đồ và giáo-sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức-tin và về lẽ thật.; 2-Timôthê 3:15-17 15và từ khi con còn thơ-ấu đã biết Kinh-thánh vốn có thể khiến con khôn-ngoan để được cứu bởi đức-tin trong Đức Chúa Jêsus-Christ. 16Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn.2có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, 17hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành..

Ngài muốn kẻ tin nhờ lẽ thật mà lớn lên trưởng thành đủ sức để không bị day động và dời đổi theo chiều gió của Đạo lạc Êphêsô 4:13-15 cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức-tin và trong sự hiểu-biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành-nhân, được tầm-thước vóc-giạc trọn-vẹn của Đấng Christ. 14Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa-đảo, bị mưu-chước dỗ-dành làm cho lầm-lạc, mà day-động và dời-đổi theo chiều gió của đạo lạc, 15nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu-thương nói ra lẽ chân-thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ..

Những câu kinh về sự Trung Tín, Trung Thành

Dân Số Ký 12:7 Tôi tớ Môi-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta. 

Dân Số Ký 14:24 24 Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem ngươi vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi ngươi sẽ được xứ làm sản nghiệp.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 1:36 36 ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê. Người sẽ thấy xứ đó; và ta sẽ ban cho người cùng con cháu người xứ mà người đã trải qua, bởi vì người có theo Ðức Giê-hô-va cách trung tín trọn vẹn.

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1 1 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất.

Châm Ngôn 12:22 22 Môi miệng nói dối giả lấy làm gớm ghiếc cho Ðức Giê-hô-va; Song ai ăn ở trung thành được đẹp lòng Ngài.

Châm Ngôn 14:5 5 Người chứng trung thành không hề nói dối; Còn kẻ làm chứng gian buông lời dối trá.

Châm Ngôn 20:6 6 Phần nhiều người khoe khoang sự nhơn từ mình; Nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành?

Giô Suê 14:8-14 8 Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng; còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tôi. 9 Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật đất mà chơn ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời; vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ta. 10 Kìa, trong bốn mươi lăm năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đương khi Y-sơ-ra-ên còn đi trong đồng vắng, Ðức Giê-hô-va đã bảo tồn sanh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được tám mươi lăm tuổi. 11 Rày tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi; tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó, đặng đi đánh giặc, hoặc vào ra. 12 Vậy, hãy ban cho tôi núi này, mà Ðức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân A-na-kim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Ðức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng. 13 Giô-suê bèn chúc phước cho người, và ban Hếp-rôn cho Ca-lép, con trai Giê-phu-nê, làm sản nghiệp. 14 Bởi cớ đó, Hếp-rôn bị ban cho Ca-lép, làm sản nghiệp cho đến ngày nay; vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Dân Số Ký 32:10 10 Trong ngày đó, cơn thạnh nộ của Ðức Giê-hô-va phừng lên và Ngài thề rằng: 11 Những người đi lên khỏi xứ Ê-díp-tô, từ hai mươi tuổi sắp lên, sẽ chẳng hề thấy xứ mà ta đã thề ban cho Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp, vì các người đó không theo ta cách trung thành, 12 trừ ra Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, là người Kê-nít, và Giô-suê, con trai của Nun: hai người đó đã theo Ðức Giê-hô-va cách trung thành.

Giô Suê 24:14 14 Vậy bây giờ, hãy kính sợ Ðức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Ðức Giê-hô-va.

I Samuên 2:35 35 Ðoạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín; người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cất cho người một nhà vững bền, và người sẽ đi trước mặt Ðấng chịu xức dầu của ta luôn luôn.

I Samuên 12:24 24 Chỉ hãy kính sợ Ðức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài; vì khá xem những việc lớn lao mà Ngài làm cho các ngươi là dường nào!

II Sử Ký 19:9 9 Người dạy biểu chúng rằng: Các ngươi phải kính sợ Ðức Giê-hô-va, lấy lòng trọn lành trung tín mà làm như vậy.

Thi Thiên 78:8 8 Ðể chúng nó chẳng như tổ phụ mình, Chẳng dọn lòng cho chánh-đáng, Có tâm thần không trung tín cùng Ðức Chúa Trời.

Thi Thiên 78:37 37 Vì lòng chúng nó chẳng khắn khít cùng Ngài, Chúng nó cũng không trung tín trong sự giao ước Ngài.

Giêrêmi 5:1 1 Hãy đi dạo các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem, Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy. 2 Dầu chúng nó nói rằng: Thật như Ðức Giê-hô-va hằng sống! ấy cũng là thề dối! 3 Hỡi Ðức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đoái xem sự trung tín sao?… Ngài đánh chúng nó, chúng nó chẳng biết lo buồn, Ngài diệt đi, chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, chẳng khứng trở lại. 4 Tôi bèn nói: Ðó thật là kẻ nghèo hèn, ngu muội, vì không biết đường lối của Ðức Giê-hô-va, luật pháp của Ðức Chúa Trời mình. 5 Tôi sẽ đến cùng những người sang trọng mà nói với họ, vì họ biết rõ đường lối của Ðức Giê-hô-va, sự công bình của Ðức Chúa Trời mình… Song, những người nầy hợp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt dây!

Giêrêmi 23:28 28 Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh lời ta, hãy truyền lại lời ta cách trung tín! Ðức Giê-hô-va phán: Rơm rạ há xen vào với lúa mì sao?

Nêhêmi 9:8 8 Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa, và Chúa lập giao ước với người, đặng ban cho dòng dõi người xứ của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít, và dân Ghi-rê-ga-sít; Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa, vì Chúa là công bình.

Ôsuê 12:1 1 Ép-ra-im lấy sự nói dối bao bọc ta, còn nhà Y-sơ-ra-ên thì lấy sự lừa phỉnh; Giu-đa cai trị với Ðức Chúa Trời, và có lòng trung tín với Ðấng Thánh.

Lu-ca 16:10 10Ai trung-tín trong việc rất nhỏ, cũng trung-tín trong việc lớn; ai bất-nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất-nghĩa trong việc lớn.

I Cô-rinh-tô 11:2 2 Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp, và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em.

I Cô-rinh-tô 4:2 2 Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành.

I Cô-rinh-tô 11:19 19 Vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành.

Galati 5:22 22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:

Ê-phê-sô 1:1 1 Phao-lô, theo ý muốn Ðức Chúa Trời, làm sứ đồ của Ðức Chúa Jêsus Christ, gởi cho các thánh đồ ở thành Ê-phê-sô, cho những kẻ trung tín trong Ðức Chúa Jêsus Christ:

Cô-lô-se 1:2 2 gởi cho các anh em chúng ta ở thành Cô-lô-se, là những người thánh và trung tín trong Ðấng Christ: nguyền xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Ðức Chúa Trời, là Cha chúng ta!

I Ti-mô-thê 3:11 11 Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trọng, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc.

I Ti-mô-thê 1:12 12 Ta cảm tạ Ðấng ban thêm sức cho ta, là Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc;

Hê-bơ-rơ 3:1 1 Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi, hãy suy kỹ đến sứ giả và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo, tức là Ðức Chúa Jêsus,

Hê-bơ-rơ 3:2 Ngài đã trung tín với Ðấng đã lập Ngài, cũng như Môi-se trung tín với cả nhà Chúa vậy.

Hê-bơ-rơ 3:3 3 Vì Ngài đã được xưng là đáng vinh hiển cao trọng hơn Môi-se, chẳng khác nào thợ cất nhà được tôn trọng hơn chính cái nhà.

Hê-bơ-rơ 3:4 4 Vả, chẳng có một cái nhà nào không phải bởi có người dựng nên; mà Ðấng đã dựng nên muôn vật ấy là Ðức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 3:5 5 Còn về Môi-se, người đã trung tín trong cả nhà Chúa, như một kẻ tôi tớ, gọi đến làm chứng về điều ngày sau sẽ được rao giảng.

Hê-bơ-rơ 3:6 6 Nhưng Ðấng Christ thì trung tín như con trai quản trị nhà Chúa; mà nhà Chúa tức là chúng ta, miễn là chúng ta giữ vững vàng cho đến cuối cùng lòng tin chắc và trông cậy, là sự chúng ta lấy làm vinh hiển.

Khải-Huyền 2:10 10 Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Nầy, ma quỉ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách; các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong mười ngày. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.

Khải-Huyền 17:14 14 Chúng chiến tranh cùng Chiên Con, Chiên Con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, Vua của các vua; và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với Chiên Con, cũng thắng được chúng nữa.

Khải-Huyền 19:11 11 Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Ðấng cỡi ngự ấy gọi là Ðấng trung tín Và Chơn Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu.

Khải-Huyền 21:5 5 Ðấng ngự trên trôi phán rằng: Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Ðoạn, lại rằng: Hãy chép; vì những lời nầy đều trung tín và chơn thật.

Khải-Huyền 22:6 6 Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: Những lời nầy là trung tín và chơn thật, Chúa là Ðức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri, đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kíp phải xảy ra.

TDD-CHRISTIAN 11-2008.

Về Tác Giả

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top