Tác Giả: Trần Đức Đồng

Hầu việc Chúa tại Hội Thánh Đấng Christ - Định Hiệp từ 1984. Gây dựng và giảng dạy lẽ thật cho các Hội Thánh của Đấng Chirst. Giảng Viên của Học Viện Kinh Thánh Việt Nam (VBI).

Love is patient Love is kind printed on burned paper

Những câu kinh thánh nói đến Yêu Thương

Giang – Joh 3:16 Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giang – Joh 14:23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha …

Những câu kinh thánh nói đến Yêu Thương Đọc Tiếp »

fantasy, angel, mystical

Những câu kinh thánh nói đến Thiên Sứ.

Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì Thiên Sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong giấc chiêm bao, mà phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Ma-thi-ơ 1:20  Khi Giô-sép thức dậy rồi, thì làm y như …

Những câu kinh thánh nói đến Thiên Sứ. Đọc Tiếp »

faith, dove, holy spirit

Những câu kinh thánh nói đến sự nên thánh

Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng Nên Thánh, cái nào trọng hơn? Ma-thi-ơ 23:17 Hỡi kẻ mù kia, của lễ, và bàn thờ làm cho của lễ Nên Thánh, cái nào trọng hơn? Ma-thi-ơ 23:19 Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ Nên Thánh; lời Cha tức là lẽ thật. Giăng 17:17 Con vì họ …

Những câu kinh thánh nói đến sự nên thánh Đọc Tiếp »

decision, direction, opportunity

Sự Giả Dối; Giả Hình; Tiên Tri Giả; Giáo Sư Giả…

Những câu kinh thánh nói đến Sự giả dối; giả hình; tiên tri giả; giáo sư giả… Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn Giả Hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần …

Sự Giả Dối; Giả Hình; Tiên Tri Giả; Giáo Sư Giả… Đọc Tiếp »

Những câu kinh thánh nói về Đức Tin

Hỡi kẻ ít Đức Tin, loài cỏ ngoài đồng, là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi! Ma-thi-ơ 6:30 Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật, …

Những câu kinh thánh nói về Đức Tin Đọc Tiếp »

man, fog, silhouette

Những câu thánh nói về sự cầu nguyện

Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và Cầu Nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, Ma-thi-ơ 5:44 Khi các ngươi Cầu Nguyện, đừng làm như bọn giả hình; vì họ ưa đứng Cầu Nguyện nơi nhà hội và góc đường, để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó …

Những câu thánh nói về sự cầu nguyện Đọc Tiếp »

god, jesus, apostles

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ Vả, Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các Thánh Đồ ở tại thành Ly-đa. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:32 Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn gọi các Thánh Đồ và đàn bà góa đến, cho họ thấy người sống. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 9:41 đặng mở mắt họ, …

Những câu thánh nói về Môn Đồ và Thánh Đồ Đọc Tiếp »

flower, dandelion, seeds

Những câu kinh thánh nói đến đạo lý trong Tân Ước

Những câu kinh thánh nói đến đạo lý trong Tân Ước Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, Ma-thi-ơ 3:1 Vả, khi Đức Chúa Jêsus vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ; Ma-thi-ơ 7:28 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp điều đã …

Những câu kinh thánh nói đến đạo lý trong Tân Ước Đọc Tiếp »

resurrection, cross, crucifixion

Những câu kinh thánh nói về Đức Chúa Trời trong Tân Ước

Những câu kinh thánh nói về Đức Chúa Trời trong Tân Ước Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một con trai, Rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên; nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ma-thi-ơ 1:23 Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách …

Những câu kinh thánh nói về Đức Chúa Trời trong Tân Ước Đọc Tiếp »

light, peace, hope

Những câu kinh thánh nói về Thánh Linh trong Tân Ước

Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh . Ma-thi-ơ 1:18 Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong …

Những câu kinh thánh nói về Thánh Linh trong Tân Ước Đọc Tiếp »

Scroll to Top