Tác Giả: Trần Đức Đồng

Hầu việc Chúa tại Hội Thánh Đấng Christ - Định Hiệp từ 1984. Gây dựng và giảng dạy lẽ thật cho các Hội Thánh của Đấng Chirst. Giảng Viên của Học Viện Kinh Thánh Việt Nam (VBI).

jesus, christ, god

Sự Hủy Diệt Thế Gian Bằng Nước Lụt. Bài Số 11

1/- Tội Lỗi Gia Tăng: Từ A-đam đến Nô-ê khi nước lụt có khoảng 1656 năm. Ước tính dân số gia tăng lúc này cả tỷ người. Tình trạng loài người thời Nô-ê I Phierơ 3:20 loài người đầy dẫy sự bội nghịch – ý tưởng xấu xa hành động xấu xa, sự hung ác …

Sự Hủy Diệt Thế Gian Bằng Nước Lụt. Bài Số 11 Đọc Tiếp »

father and son, walking, bridge

Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời Là Như Thế Nào? 10

Những người tin theo Đấng Christ ngày nay cũng đang đồng đi cùng Đức Chúa Trời họ tin và vâng lời theo chỉ dẫn của con Ngài họ sẽ được lời chứng là ở vừa lòng – Đẹp lòng – Đẹp ý Đức Chúa Trời Mathiơ 17:5; I Têsalônica 4:1. Chỉ có một Đức Chúa …

Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời Là Như Thế Nào? 10 Đọc Tiếp »

abel, bible, cain

Đức Chúa Trời Chấp Nhận Abên Người Vâng Lời – Khước Từ Cain Người Không Vâng Lời. Bài Số 9

Ca-in và A-bên nhắc nhở chúng ta ngày nay về hai hạng người. Tin Đức Chúa Trời đến cùng Ngài. Theo Ngài. SỰ VÂNG LỜI VÀ KHÔNG VÂNG LỜI A-BÊN – CA-IN Ôn lại những điều Đức Chúa Trời tỏ ra qua Kinh Thánh chúng ta biết: – Loài người không vâng lời Ngài là …

Đức Chúa Trời Chấp Nhận Abên Người Vâng Lời – Khước Từ Cain Người Không Vâng Lời. Bài Số 9 Đọc Tiếp »

Hội Thánh Của Đấng Christ là gì?

Xin mời các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu rõ về Hội Thánh Của Đấng Christ là gì? Loạt bài này nhằm giúp quí vị nhận biết rõ kinh thánh đã nói gì về Hội Thánh Đấng Christ. Giăng 20:31 Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng …

Hội Thánh Của Đấng Christ là gì? Đọc Tiếp »

god, jesus, apostles

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Sứ Đồ

Tên mười hai Sứ Đồ như sau nầy: Sứ Đồ thứ nhất là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, và Anh-rê là em người; Gia-cơ con của Xê-bê-đê, và Giăng là em Gia-cơ; Ma-thi-ơ 10:2 Ấy đó là mười hai Sứ Đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của …

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Sứ Đồ Đọc Tiếp »

resurrection, cross, crucifixion

Những câu kinh thánh nói đến Tín Đồ và Trung Tín.

Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số Tín Đồ lên đến độ năm ngàn. Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:4 Vì trong Tín Đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà, đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến Công-Vụ Các Sứ-Đồ 4:34 Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị …

Những câu kinh thánh nói đến Tín Đồ và Trung Tín. Đọc Tiếp »

jesus, christ, god

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Ma Quỉ, Quỉ Sứ, Chúa Quỉ, Ma Môn, Tà Ma Và Satan

Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu Ma Quỉ cám dỗ. Ma-thi-ơ 4:1 Ma Quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, Ma-thi-ơ 4:5 Ma Quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước …

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến Ma Quỉ, Quỉ Sứ, Chúa Quỉ, Ma Môn, Tà Ma Và Satan Đọc Tiếp »

Những câu kinh thánh nói về phép báp-tem

và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đanh. Ma-thi-ơ 3:6 Bởi Giăng thấy nhiều người dòng Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến chịu phép Báp-tem mình, thì bảo họ rằng: Hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Ma-thi-ơ 3:7 Về phần …

Những câu kinh thánh nói về phép báp-tem Đọc Tiếp »

jesus, christ, god

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến A-đam và Ê-va

Sang The Ky – Ge 2:19 Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt A-đam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào A-đam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Sang The Ky – Ge …

Những Câu Kinh Thánh Nói Đến A-đam và Ê-va Đọc Tiếp »

moses, prophet, writing

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng Tiên Tri mà phán rằng: Ma-thi-ơ 1:22 Tâu rằng: Tại Bết-lê-hem, xứ Giu-đê; vì có lời của đấng Tiên Tri chép như vầy: Ma-thi-ơ 2:5 Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng …

Những câu kinh thánh nói đến Tiên Tri Đọc Tiếp »

Scroll to Top